emedastine

Samenstelling

Emadine Alcon Nederland bv

Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,05%)
Sterkte
0,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
flacon 5 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

emedastine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij een allergische conjunctivitis geven oogdruppels met een antihistaminicum veelal verlichting van de klachten. Voeg bij hardnekkige en hevige conjunctivitisklachten, prednisolon-oogdruppels toe (max. 3 dagen). Bij hevige klachten aan de oogleden, kan aanbrengen van hydrocortisoncrème gedurende enkele dagen effectief zijn. Overweeg bij frequent recidiverende conjunctivitis een onderhoudsbehandeling met een antihistaminicum-oogdruppel; combineer met een (‘niet-sederend’) oraal antihistaminicum bij onvoldoende effect. Behandel een rhinoconjunctivitis in eerste instantie met een corticosteroïdneusspray, aangezien de oogklachten hierdoor vaak al afnemen.

Indicaties

  • Symptomatische behandeling van seizoensgebonden allergische conjunctivitis.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Sseizoensgebonden allergische conjunctivitis:

Volwassenen en kinderen > 3 jaar:

1 druppel 2×/dag in het aangedane oog.

Door tijdens en direct na toediening de traanbuis 1–3 minuten dicht te drukken, wordt voorkomen dat de druppeloplossing snel afvloeit naar neus- en keelholte; hierdoor is er minder kans op systemische reacties.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste en viskeuze oogdruppels en oogzalven als laatste toedienen.

Bijwerkingen

Lokaal: Vaak (1-10%): oogklachten (pijn en jeuk), conjunctivale hyperemie.

Soms (0,1-1%): oogklachten (ongemak, irritatie, droogte, asthenopie, wazig zien), oculaire hyperemie, cornea-verkleuring, corneale infiltraten, verhoogde tranenvloed.

Systemisch: Soms (0,1-1%): dysgeusie, (sinus)hoofdpijn. Abnormale dromen. Huiduitslag.

Verder is gemeld: tachycardie.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren in zeer hoge orale dosering aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Gezien de afwezigheid van effecten van emedastine op adrenerge, dopaminerge en serotonine receptoren, kan het middel overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens zwangerschap.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend (bij de mens), ja (bij dieren). Bij gebruik van oogdruppels is er sprake van kleine hoeveelheden geresorbeerd emedastine. Effecten bij de zuigeling zijn echter niet uit te sluiten.
Advies: Weeg het gebruik van dit geneesmiddel in combinatie met het geven van borstvoeding af.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij het optreden van cornea-infiltraten de behandeling staken. Bij droge ogen of een beschadigde cornea is nauwlettend toezicht vereist, omdat het conserveermiddel benzalkoniumchloride bij langdurig gebruik keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie kan veroorzaken. Benzalkoniumchloride kan tevens zachte contactlenzen doen verkleuren; draag daarom geen zachte contactlenzen, harde contactlenzen pas 15 minuten na indruppelen indoen. Emedastine is niet onderzocht bij mensen met een gestoorde lever- en nierfunctie, noch bij ouderen; gebruik bij hen wordt afgeraden. Er zijn geen gegevens over het gebruik bij kinderen jonger dan drie jaar. Er zijn geen gegevens over gebruik langer dan zes weken.

Eigenschappen

Antihistaminicum. Emedastine is een selectieve H1-antagonist. Lokale toediening laat een concentratie-afhankelijke inhibitie zien van door histamine gestimuleerde permeabiliteit van de conjunctiva. Er zijn geen effecten waargenomen op adrenerge, dopaminerge en serotonine-receptoren.

Kinetische gegevens

MetaboliseringIn de lever
Eliminatieca. 44% via de urine binnen 24 uur, voornamelijk in de vorm van metabolieten.
T 1/2elca. 10 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

emedastine hoort bij de groep antihistaminica, lokaal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links