emedastine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Emadine Immedica Pharma

Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,05%)
Sterkte
0,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
flacon 5 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

emedastine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij een allergische conjunctivitis geven oogdruppels met een antihistaminicum veelal verlichting van de klachten. Voeg bij hardnekkige en hevige conjunctivitisklachten, prednisolon-oogdruppels toe (max. 3 dagen). Bij hevige klachten aan de oogleden, kan aanbrengen van hydrocortisoncrème gedurende enkele dagen effectief zijn. Overweeg bij frequent recidiverende conjunctivitis een onderhoudsbehandeling met een antihistaminicum-oogdruppel; combineer met een (‘niet-sederend’) oraal antihistaminicum bij onvoldoende effect. Behandel een rhinoconjunctivitis in eerste instantie met een corticosteroïdneusspray, aangezien de oogklachten hierdoor vaak al afnemen.

Indicaties

 • Symptomatische behandeling van seizoensgebonden allergische conjunctivitis.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Seizoensgebonden allergische conjunctivitis:

Volwassenen en kinderen > 3 jaar:

1 druppel 2×/dag in het aangedane oog.

Door tijdens en direct na toediening de traanbuis 1–3 minuten dicht te drukken, wordt voorkomen dat de druppeloplossing snel afvloeit naar neus- en keelholte; hierdoor is er minder kans op systemische reacties.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste en viskeuze oogdruppels en oogzalven als laatste toedienen.

Bijwerkingen

Toon bijwerkingen per frequentieToon bijwerkingen per tractus.

Vaak

Oog

 • Conjunctiva hyperemie
 • Oog pruritus
 • Oogpijn

Soms

Huid en onderhuid

 • Rash

Oog

 • Asthenopie
 • Cornea-infiltraten
 • Cornea-verkleuring
 • Droog oog
 • Oculaire hyperemie
 • Ongemak in het oog
 • Oogirritatie
 • Overmatig tranen
 • Wazig zien

Psyche

 • Abnormale dromen

Zenuwstelsel

 • Dysgeusie
 • Hoofdpijn
 • Sinus hoofdpijn

Beschreven, met onbekende frequentie

Hart

 • Tachycardie

Hart (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Tachycardie

Huid en onderhuid (Tussen de 0,1% en 1% van de gevallen)

Rash Soms

Oog (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Conjunctiva hyperemie Vaak
Oog pruritus
Oogpijn
Asthenopie Soms
Cornea-infiltraten
Cornea-verkleuring
Droog oog
Oculaire hyperemie
Ongemak in het oog
Oogirritatie
Overmatig tranen
Wazig zien

Psyche (Tussen de 0,1% en 1% van de gevallen)

Abnormale dromen Soms

Zenuwstelsel (Tussen de 0,1% en 1% van de gevallen)

Dysgeusie Soms
Hoofdpijn
Sinus hoofdpijn

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend (bij de mens), ja (bij dieren). Oogdruppels bevatten slechts een kleine hoeveelheid werkzame stof. Nadelige effecten bij de zuigeling zijn daardoor niet waarschijnlijk.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij het optreden van cornea-infiltraten de behandeling staken. Bij droge ogen of een beschadigde cornea is nauwlettend toezicht vereist, omdat het conserveermiddel benzalkoniumchloride bij langdurig gebruik keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie kan veroorzaken. Benzalkoniumchloride kan tevens zachte contactlenzen doen verkleuren; draag daarom geen zachte contactlenzen, harde contactlenzen pas 15 minuten na indruppelen indoen. Emedastine is niet onderzocht bij mensen met een gestoorde lever- en nierfunctie, noch bij ouderen; gebruik bij hen wordt afgeraden. Er zijn geen gegevens over het gebruik bij kinderen jonger dan drie jaar. Er zijn geen gegevens over gebruik langer dan zes weken.

Eigenschappen

Antihistaminicum. Emedastine is een selectieve H1-antagonist. Lokale toediening geeft een concentratie-afhankelijke inhibitie van door histamine gestimuleerde permeabiliteit van de conjunctiva. Er zijn geen effecten waargenomen op adrenerge, dopaminerge en serotonine-receptoren.

Kinetische gegevens

Metabolisering in de lever
Eliminatie ca. 44% via de urine binnen 24 uur, voornamelijk in de vorm van metabolieten.
T 1/2el ca. 10 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

emedastine hoort bij de groep antihistaminica, lokaal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links