tripelennamine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Azaron (hydrochloride) XGVS OTC Omega Pharma Nederland

Toedieningsvorm
Crème (2%)
Sterkte
20 mg/g
Verpakkingsvorm
10 g
Toedieningsvorm
Stift 'Stick' (2%)
Sterkte
20 mg/g
Verpakkingsvorm
5,75 g

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

tripelennamine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Gebruik van lokale antihistaminica zoals bv. tripelennamine wordt afgeraden in verband met het risico van sensibilisatie.

Indicaties

  • Jeuk en pijn bij insectensteken en kwallenbeten.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Jeuk en pijn bij insectensteken en kwallenbeten.

Aangedane huid inwrijven; zo nodig herhalen.

Bijwerkingen

Lichte irritatie en allergische reacties, meestal van contactallergische aard.

Zwangerschap

Teratogenese: Ruime ervaring bij de mens heeft geen nadelige effecten laten zien.

Farmacologisch effect: Gezien de geringe hoeveelheid die systemisch beschikbaar komt na cutaan gebruik zijn nadelige effecten bij de foetus onwaarschijnlijk.

Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Gezien de geringe hoeveelheid die systemisch beschikbaar komt na cutaan gebruik bij de moeder zijn nadelige effecten bij de zuigeling onwaarschijnlijk.

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • acute vesiculeuze en exsudatieve dermatosen;
  • overgevoeligheid voor ethyleendiaminederivaten.

Waarschuwingen en voorzorgen

Lokaal toegepaste antihistaminica hebben een sterk sensibiliserend vermogen. Bij een gebleken allergie voor tripelennamine of ethyleendiaminederivaten kunnen o.a. ook middelen als aminofylline, hydroxyzine en andere van ethyleendiamine afgeleide antihistaminica niet meer worden toegepast. Alleen gebruiken op aandoeningen van kleine omvang.

Niet gebruiken bij pasgeborenen < 4 weken met open wonden of grote beschadigde huidoppervlakken (zoals brandwonden) zonder overleg met de arts of apotheker.

Overdosering

Symptomen: bij accidentele systemische intoxicatie: lethargie, agitatie, verwardheid, tinnitus, wazig zicht, grote pupillen, droge mond, blozen, koorts, beven, insomnia en hallucinaties.

Neem voor informatie over een vergiftiging met tripelennamine contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Tripelennamine is een antihistaminicum dat bij toepassing op de huid een lokaal anesthetisch effect heeft, waardoor symptomen van lokale allergische reacties (jeuk, pijn) kunnen worden bestreden.

Groepsinformatie

tripelennamine hoort bij de groep antihistaminica, lokaal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links