olopatadine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Opatanol (als hydrochloride) Novartis Europharm ltd.

Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,1%)
Sterkte
1 mg/ml
Verpakkingsvorm
5 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

olopatadine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij een allergische conjunctivitis geven oogdruppels met een antihistaminicum veelal verlichting van de klachten. Voeg bij hardnekkige en hevige conjunctivitisklachten, prednisolon-oogdruppels toe (max. 3 dagen). Bij hevige klachten aan de oogleden, kan aanbrengen van hydrocortisoncrème gedurende enkele dagen effectief zijn. Overweeg bij frequent recidiverende conjunctivitis een onderhoudsbehandeling met een antihistaminicum-oogdruppel; combineer met een (‘niet-sederend’) oraal antihistaminicum bij onvoldoende effect. Behandel een rinoconjunctivitis in eerste instantie met een corticosteroïdneusspray, aangezien de oogklachten hierdoor vaak al afnemen.

Indicaties

 • Behandeling van oculaire objectieve en subjectieve symptomen van seizoensgebonden allergische conjunctivitis.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Oculaire symptomen van allergische conjunctivitis

Volwassenen en kinderen ≥ 3 jaar

1 druppel 2×/dag (om de 8 uur) in de conjunctivale zak. Indien noodzakelijk kan de behandeling tot 4 maanden worden gecontinueerd.

Door tijdens en direct na toediening de traanbuis 1–3 minuten dicht te drukken, wordt voorkomen dat de druppeloplossing snel afvloeit naar neus- en keelholte; hierdoor neemt de kans op systemische reacties af.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste en viskeuze oogdruppels of oogzalven als laatste toedienen.

Bijwerkingen

Toon bijwerkingen per frequentieToon bijwerkingen per tractus.

Vaak

Ademhalingsstelsel, borstkas en mediastinum

 • Nasale droogheid

Algemeen en toedieningsplaats

 • Vermoeidheid

Oog

 • Abnormaal gevoel in oog
 • Droge ogen
 • Oogirritatie
 • Oogpijn

Zenuwstelsel

 • Dysgeusie
 • Hoofdpijn

Soms

Huid en onderhuid

 • Brandend gevoel van de huid
 • Contacteczeem
 • Droge huid
 • Pruritus

Infecties

 • Rhinitis

Oog

 • Blefarospasme
 • Conjunctivale follikels
 • Cornea-erosie
 • Cornea-verkleuring
 • Erytheem van het ooglid
 • Fotofobie
 • Keratitis
 • Keratitis punctata
 • Oculaire hyperemie
 • Ongemak in het oog
 • Oogafscheiding
 • Overmatig tranen
 • Wazig zien

Zenuwstelsel

 • Duizeligheid
 • Hypo-esthesie

Beschreven, met onbekende frequentie

Ademhalingsstelsel, borstkas en mediastinum

 • Dyspneu

Algemeen en toedieningsplaats

 • Asthenie
 • Malaise
 • Zwelling aangezicht

Huid en onderhuid

 • Dermatitis
 • Erytheem

Immuunsysteem

 • Overgevoeligheid

Infecties

 • Conjunctivitis
 • Sinusitis

Maagdarmstelsel

 • Braken
 • Nausea

Oog

 • Cornea-oedeem
 • Corneacalcificatie
 • Korstvorming op de ooglidrand
 • Mydriase
 • Ooglidoedeem
 • Oogzwelling

Zenuwstelsel

 • Somnolentie

Ademhalingsstelsel, borstkas en mediastinum (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Nasale droogheid Vaak
Beschreven, met onbekende frequentie
Dyspneu

Algemeen en toedieningsplaats (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Vermoeidheid Vaak
Beschreven, met onbekende frequentie
Asthenie
Malaise
Zwelling aangezicht

Huid en onderhuid (Tussen de 0,1% en 1% van de gevallen)

Brandend gevoel van de huid Soms
Contacteczeem
Droge huid
Pruritus
Beschreven, met onbekende frequentie
Dermatitis
Erytheem

Immuunsysteem (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Overgevoeligheid

Infecties (Tussen de 0,1% en 1% van de gevallen)

Rhinitis Soms
Beschreven, met onbekende frequentie
Conjunctivitis
Sinusitis

Maagdarmstelsel (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Braken
Nausea

Oog (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Abnormaal gevoel in oog Vaak
Droge ogen
Oogirritatie
Oogpijn
Blefarospasme Soms
Conjunctivale follikels
Cornea-erosie
Cornea-verkleuring
Erytheem van het ooglid
Fotofobie
Keratitis
Keratitis punctata
Oculaire hyperemie
Ongemak in het oog
Oogafscheiding
Overmatig tranen
Wazig zien
Beschreven, met onbekende frequentie
Cornea-oedeem
Corneacalcificatie
Korstvorming op de ooglidrand
Mydriase
Ooglidoedeem
Oogzwelling

Zenuwstelsel (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Dysgeusie Vaak
Hoofdpijn
Duizeligheid Soms
Hypo-esthesie
Beschreven, met onbekende frequentie
Somnolentie
 • Corneacalcificatie als hoornvlies aanzienlijk is beschadigd.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid. Bij gebruik van de oogdruppels zijn echter gezien de lage systemische belasting geen nadelige effecten bij de foetus te verwachten.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Bij de mens onbekend, bij dieren wel.

Farmacologisch effect: Het is niet waarschijnlijk dat toepassing van de oogdruppels aanleiding geeft tot detecteerbare hoeveelheden in de moedermelk.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij droge ogen of een beschadigde cornea is nauwlettend toezicht vereist, omdat het conserveermiddel benzalkoniumchloride bij langdurig gebruik keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie kan veroorzaken. Benzalkoniumchloride kan tevens zachte contactlenzen doen verkleuren; draag daarom geen zachte contactlenzen, harde contactlenzen pas 15 minuten na indruppelen indoen.

Als een aanmerkelijk beschadigde cornea gemeld is, kan het gebruik van fosfaathoudende oogdruppels zeer zelden leiden tot corneacalcificaties.

Er zijn geen gegevens over het gebruik bij kinderen jonger dan drie jaar.

Eigenschappen

Antihistaminicum. Olopatadine is een dibenzoxipinederivaat met hoge affiniteit voor de histamine H1-receptor. Na toepassing op het oog geeft het meestal snel verlichting van de symptomen van allergische conjunctivitis.

Kinetische gegevens

Resorptie vanuit het oog gering, plasmaconcentraties zijn 50–200 keer lager dan na orale doses.
Eliminatie hoofdzakelijk via de urine, onveranderd.
T 1/2el 8–12 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

olopatadine hoort bij de groep antihistaminica, lokaal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links