erytromycine (bij ooginfectie)

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Erytromycine Oogzalf FNA Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Zalf (0,5%)
Sterkte
5 mg/g
Verpakkingsvorm
5 g

Basis: Oculentum simplex FNA. Bevat tevens: wolvet.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

erytromycine (bij ooginfectie) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij een infectieuze conjunctivitis door een banale verwekker is een lokaal antibioticum niet geïndiceerd, behalve bij risicogroepen voor complicaties (bv. na recente oogoperaties, bij chronisch infectieuze oogziekten of immuun-gecompromitteerde patiënten) of soms, als de conjunctivitis langer dan twee weken duurt. In deze gevallen gaat de voorkeur uit naar chlooramfenicol-oogdruppels en/of -oogzalf boven fusidinezuur-ooggel, vanwege een breder werkingsspectrum en minder snelle resistentieontwikkeling.

Behandel een infectieuze conjunctivitis door chlamydia en/of gonokok met een gericht systemisch antibioticum, conform de behandeling van een anogenitale infectie (soa). Dit geldt ook voor de behandeling van ophthalmia neonatorum veroorzaakt door gonorroe; zie voor meer informatie de richtlijn Seksueel Overdraagbare Aandoeningen, 2018 update 2019; p. 96 van pdf op NVDV.nl.

Blefaritis: bij een stafylokokkenblefaritis anterior en bij blefaritis die ondanks goede ooglidhygiënische maatregelen (warmte, massage en poetsen ooglidrand) na vier weken niet verbetert is fusidinezuur ooggel aangewezen, waarbij de ooglidhygiëne dient te worden gecontinueerd. Zie voor meer informatie de NHG-Standaard Rood oog en oogtrauma (2017).

Indicaties

  • Oppervlakkige bacteriële infecties van oog en oogleden, in het bijzonder trachoom.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Oppervlakkige bacteriële infecties van oog en oogleden:

Volwassenen en kinderen:

Bij blefaritis eerst schilfers en korsten verwijderen. Een zalfstrengetje van 1 cm meerdere malen per dag aanbrengen op de binnenzijde van het onderste ooglid. Aanbrengen tot 2 dagen nadat de klachten volledig zijn verdwenen; behandelduur max. 2 weken. Laat de patiënt contact opnemen indien er na 3 dagen geen verbetering is opgetreden of de klachten verergeren.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste en viskeuze oogdruppels of oogzalven als laatste toedienen.

Toedieningsinformatie: oogzalf voor gebruik op lichaamstemperatuur brengen.

Bijwerkingen

Irritatie en branderigheid direct na toediening.

Zelden overgevoeligheidsreacties.

Zwangerschap

Erytromycine passeert de placenta.

Teratogenese: Ruime ervaring met systemisch gebruik bij de mens heeft geen aanwijzing voor meer kans op aangeboren afwijkingen laten zien.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in zeer kleine hoeveelheden. Ruime ervaring met het gebruik van erytromycine oogzalf door lacterende vrouwen laat geen nadelige effecten zien bij de zuigeling.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor macroliden of wolvet.

Waarschuwingen en voorzorgen

Overgroei van niet-gevoelige micro-organismen, incl. schimmels, is mogelijk; in dat geval de toepassing staken.

Bij optreden van een allergische reactie de behandeling staken.

Tijdens behandeling van een ooginfectie geen contactlenzen dragen.

Eigenschappen

Bacteriostatisch antibioticum behorend tot de macroliden. Het werkingsmechanisme van erytromycine berust op remming van de bacteriële eiwitsynthese door zich te binden aan de 50S ribosomale subunits van gevoelige micro–organismen. Werking: effect treedt op < 3 dagen.

Het werkingsspectrum omvat voornamelijk Gram-positieve micro-organismen zoals stafylokokken (waaronder Staphylococcus aureus) en streptokokken, alsmede een aantal Gram-negatieve micro-organismen waaronder Chlamydia-soorten zoals Chlamydia trachomatis.

Verworven resistentie kan een probleem zijn bij: Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis en Streptococcus pneumoniae.

Inherent resistent zijn: Neisseria gonorrhoeae, Pseudomonas aeruginosa.

Groepsinformatie

erytromycine (bij ooginfectie) hoort bij de groep antibacteriële middelen, oculair.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links