eucalyptusolie/​kamfer/​levomenthol

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Dampo verkoudheidsbalsem XGVS OTC Cooper Consumer Health International

Toedieningsvorm
Zalf voor inhalatiedamp
Verpakkingsvorm
30 g, 50 g

Bevat per g: eucalyptusolie 20 mg, kamfer 26 mg, levomenthol 40 mg.

Vicks Vaporub XGVS OTC Procter & Gamble Nederland bv

Toedieningsvorm
Zalf voor inhalatiedamp
Verpakkingsvorm
50 g, 100 g

Bevat per g: eucalyptusolie 15 mg, kamfer 50 mg, levomenthol 27,5 mg, terpentijnolie 50 mg, thymol 2,5 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

eucalyptusolie/​kamfer/​levomenthol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij acute hoest en/of verkoudheid ten gevolge van ongecompliceerde luchtweginfecties heeft een afwachtend beleid de voorkeur. De effectiviteit van symptomatische of antimicrobiële therapie is niet aangetoond. De toepassing van vluchtige oliën en aromatische stoffen (zoals in deze preparaten) bij verkoudheid en/of hoest heeft geen toegevoegde waarde. Bij kinderen jonger dan 2 jaar is het stomen met mentholpreparaten gecontra-indiceerd vanwege de kans op laryngospasmen.

Indicaties

  • Verkoudheid en/of griep.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Verkoudheid en griep:

Volwassenen en kinderen ≥ 2 jaar:

Voor inhalatie: 1–2 theelepels zalf voor inhalatiedamp oplossen in een kom heet (niet kokend) water en de vrijkomende dampen zo diep mogelijk inademen gedurende 10–15 min.

Als inwrijfmiddel: 1 theelepel zalf voor inhalatiedamp 's morgens en 's avonds op borst en rug (bij volwassenen evt. ook hals) wrijven en goed bedekken met bv. een flanellen doek. Indien nodig herhalen, 2–4× dag.

Bijwerkingen

Gemeld zijn: branderig gevoel en brandwonden op de plaats van toediening. Overgevoeligheidsreacties. Lokale roodheid, irritatie van huid en ogen, allergische dermatitis. Toepassing in de neus bij zuigelingen en jonge kinderen kan collaps, convulsies en ademhalingsproblemen veroorzaken.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij mens als bij dieren onvoldoende gegevens.

Advies: Middelen die kamfer bevatten bij voorkeur niet gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Kan, voor zover bekend zonder gevaar voor de zuigeling, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt mits niet toegepast op grote oppervlakken. Tijdens borstvoedingsperiode niet gebruiken als wrijfmiddel op de borst.

Contra-indicaties

  • kinderen < 2 jaar, vanwege het gevaar van laryngospasmen;
  • huidafwijkingen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij kinderen aanbrengen op borst en rug, niet in de neus of op de hals. Niet op beschadigde huid, wonden of slijmvliezen gebruiken en ervoor zorgen dat de zalf niet in aanraking komt met de ogen, mond of een ander deel van het gezicht.

Bij oogcontact kan irritatie, erytheem en pijn optreden (meestal kortdurend). Onmiddellijk langdurig (≥ 15 min) spoelen met stromend water. Bij aanhoudende pijn, overmatig traanvocht, fotofobie of visusstoornissen een oogarts consulteren.

Overdosering

Symptomen

Sterke lokale irritatie kan optreden. Huidcontact met grote hoeveelheden kan bovendien koude- of warmtesensatie tot verdoving veroorzaken. Accidentele ingestie kan leiden tot speekselvloed, pijn in de mond en/of keel, misselijkheid, braken, buikpijn, hoofdpijn, vertigo, warm gevoel en bij grotere hoeveelheden in een latere fase diarree. Ook mydriase, visusstoornissen, oorsuizen, opwinding, ataxie, convulsies, ademdepressie en coma kunnen soms optreden. Na inname van hoge doses kan nierbeschadiging optreden. Bij kinderen is de letale dosis kamfer ca. 1 g. Bij aspiratie (of bij toepassing bij zeer jonge kinderen in de neus): prikkelhoest, dyspneu, bronchospasmen, koorts, pneumonitis, hypoxie en cyanose.

Therapie

Zie voor meer symptomen en behandeling de monografie op vergiftigingen.info.

Eigenschappen

De inademing van dampen met kamfer en levomenthol wordt als verlichtend ervaren bij verkoudheid.

Kinetische gegevens

Resorptie Levomenthol en kamfer worden door de huid geabsorbeerd.
Metabolisering Levomenthol wordt in de lever geglucuronideerd en kamfer gehydroxyleerd en geglucuronideerd.
Eliminatie Levomenthol met de urine en in de gal, kamfer met de urine.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

eucalyptusolie/kamfer/levomenthol hoort bij de groep hoestmiddelen, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links