klimopblad

Samenstelling

Bisolhelix XGVSOTC Sanofi SA

Toedieningsvorm
Stroop
Sterkte
8,25 mg/ml
Verpakkingsvorm
100 ml

Bevat droogextract van bladeren van Hedera helix (Klimop). Bevat tevens: sorbitol 495,6 mg/ml.

Prospan XGVSOTC Salveo Pharma bv

Toedieningsvorm
Stroop
Sterkte
7 mg/ml
Verpakkingsvorm
Stick 5 ml

Bevat droogextract van bladeren van Hedera helix (Klimop). Bevat tevens: sorbitol 385,2 mg/ml.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

klimopblad vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij acute hoest ten gevolge van ongecompliceerde luchtweginfecties heeft een afwachtend beleid de voorkeur. De effectiviteit van symptomatische of antimicrobiële therapie is niet aangetoond.

Indicaties

Bij hoest, als traditioneel kruidengeneesmiddel.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Hoest:

Ouderen, volwassenen en kinderen > 12 jaar:

Bisolhelix: 4 ml 2–3×/dag. Prospan stick: 5 ml 3×/dag gedurende ten minste 1 week en tot 2–3 dagen na het verdwijnen van de symptomen.

Kinderen van 6–12 jaar:

Bisolhelix: 4 ml 2×/dag. Prospan stick: 5 ml 2×/dag gedurende ten minste 1 week en tot 2–3 dagen na het verdwijnen van de symptomen.

Kinderen van 2–5 jaar:

Bisolhelix: 2 ml 2×/dag.

Voor gebruik de fles goed schudden of de stick kneden.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): misselijkheid, braken, diarree.

Soms (0,1-1%): huiduitslag, urticaria. Dyspneu.

Zeer zelden (< 0,01%): angio-oedeem.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Onvoldoende gegevens.
Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Een nadelig effect bij de zuigeling kan niet worden uitgesloten.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor planten van de Araliaceae-familie;
  • kinderen < 2 jaar (zie ook Waarschuwingen en voorzorgen).

Waarschuwingen en voorzorgen

Er zijn geen farmacokinetische gegevens bij nier- en/of leverfunctiestoornissen; een doseeradvies kan niet gegeven worden.

Raadpleeg een arts bij dyspneu, koorts of bij opgehoest slijm dat groen/geel is of bloed bevat, bij kinderen van 2–4 jaar bij aanhoudende of terugkerende hoest en gebruik van hoestprikkeldempende middelen (zoals codeïne of dextromethorfan).

Als de symptomen aanwezig blijven ondanks gebruik van de stroop langer dan een week, (opnieuw) een arts of apotheker raadplegen.

Voorzichtig toepassen bij een gastritis of ulcus vanwege mogelijke gastro-intestinale bijwerkingen.

Bij kinderen jonger dan 2 jaar kan het vermogen om slijm op te hoesten beperkt zijn met als gevolg luchtwegobstructie (vol lopen); klimopblad is daarom bij kinderen < 2 jaar gecontra-indiceerd.

Overdosering

Symptomen
Misselijkheid, braken, diarree, agitatie.

Neem voor meer informatie over een vergiftiging met klimopblad contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Traditioneel kruidengeneesmiddel. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik en niet op klinisch bewijs. Het werkingsmechanisme is onbekend.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

klimopblad hoort bij de groep hoestmiddelen, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links