klimopblad

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Prospan XGVS OTC Salveo Pharma bv

Toedieningsvorm
Stroop
Sterkte
7 mg/ml
Verpakkingsvorm
Stick 5 ml

Bevat droogextract van bladeren van Hedera helix (Klimop). Bevat tevens: sorbitol 385,2 mg/ml.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

klimopblad vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij acute hoest ten gevolge van ongecompliceerde luchtweginfecties heeft een afwachtend beleid de voorkeur. De effectiviteit van symptomatische of antimicrobiële therapie is niet aangetoond.

Indicaties

Bij hoest, als traditioneel kruidengeneesmiddel.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Hoest:

Ouderen, volwassenen en kinderen > 12 jaar:

5 ml 3×/dag gedurende ten minste 1 week en tot 2–3 dagen na het verdwijnen van de symptomen.

Kinderen van 6–12 jaar:

5 ml 2×/dag gedurende ten minste 1 week en tot 2–3 dagen na het verdwijnen van de symptomen.

Toedieningsinformatie: Voor gebruik de stick kneden. Voor kinderen < 6 jaar is er geen geschikte toedieningsvorm beschikbaar.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): misselijkheid, braken, diarree.

Soms (0,1-1%): huiduitslag, urticaria. Dyspneu.

Zeer zelden (< 0,01%): angio-oedeem.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Onvoldoende gegevens.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Een nadelig effect bij de zuigeling kan niet worden uitgesloten.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor planten van de Araliaceae-familie;
  • gebruik bij kinderen < 2 jaar (zie ook Waarschuwingen en voorzorgen).

Waarschuwingen en voorzorgen

Aanhouden van de klachten: Als de symptomen aanwezig blijven ondanks gebruik van de stroop voor langer dan een week, (opnieuw) een arts of apotheker raadplegen.

Comorbiditeit: Raadpleeg een arts bij dyspneu, koorts of bij opgehoest slijm dat groen/geel is of bloed bevat, bij aanhoudende of terugkerende hoest en gebruik van hoestprikkeldempende middelen (zoals codeïne of dextromethorfan).

Gastro-intestinale effecten: Voorzichtig toepassen bij een gastritis of ulcus vanwege mogelijke gastro-intestinale bijwerkingen.

Onderzoeksgegevens: Bij kinderen < 2 jaar is klimopblad gecontra-indiceerd, zij hebben mogelijk een beperkt vermogen om slijm op te hoesten waardoor luchtwegobstructie (vol lopen) kan ontstaan. Raadpleeg een arts bij kinderen 2–4 jaar. Er zijn geen farmacokinetische gegevens bij nier- en/of leverfunctiestoornissen; een doseeradvies kan niet gegeven worden.

Overdosering

Symptomen

Misselijkheid, braken, diarree, agitatie.

Neem voor meer informatie over een vergiftiging met klimopblad contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Traditioneel kruidengeneesmiddel. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik en niet op klinisch bewijs. Het werkingsmechanisme is onbekend.

Groepsinformatie

klimopblad hoort bij de groep hoestmiddelen, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links