tijm/​althaea

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Bronchostop XGVS OTC Omega Pharma Nederland

Toedieningsvorm
Drank
Verpakkingsvorm
120 ml, 200 ml

Bevat per dosis (15 ml): 120 mg droogextract van bovengrondse delen van Thymus vulgaris en/of Thymus zygis en 830 mg vloeibaar extract van de wortel van Althaea officinalis.

Toedieningsvorm
Pastille

Bevat per pastille: 51,1 mg droogextract van bovengrondse delen van Thymus vulgaris en/of Thymus zygis en 4,5 mg droogextract van de wortel van Althaea officinalis.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

tijm/​althaea vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij acute hoest ten gevolge van ongecompliceerde luchtweginfecties heeft een afwachtend beleid de voorkeur. De effectiviteit van symptomatische of antimicrobiële therapie is niet aangetoond.

Indicaties

Traditioneel kruidengeneesmiddel toegepast als:

  • slijmoplossend middel bij hoest;
  • verzachtend middel voor geïrriteerde mond of keel bij droge hoest.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Hoest

Volwassenen en kinderen ≥ 12 jaar

15 ml drank of 1–2 pastilles iedere 3 tot 4 uur, 4×/dag, zonodig tot maximaal 6×/dag. Maximaal 90 ml drank of 12 pastilles per dag.

Kinderen van 6 tot 12 jaar

7,5 ml drank of 1 pastille iedere 3 tot 4 uur, 4×/dag, zonodig tot maximaal 6×/dag. Maximaal 45 ml drank of 6 pastilles per dag.

Toediening: de pastille oplossen in de mond door te zuigen.

Bijwerkingen

Gemeld zijn: (anafylactische) shock, angio-oedeem, huiduitslag, urticaria, jeuk, dyspneu, misselijkheid, braken, buikpijn en diarree.

Interacties

Er is geen onderzoek naar interacties uitgevoerd.

De absorptie van gelijktijdig toegediende geneesmiddelen kan worden vertraagd, dit middel niet innemen 0,5–1 uur vóór of na andere geneesmiddelen.

Zwangerschap

Teratogenese: Voor tijm zijn geen aanwijzingen dat gebruik in normale doseringen in de zwangerschap een risico vormt. Echter goed onderzoek naar de mogelijke effecten zijn beperkt. Voor althaea zijn geen gegevens bekend.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor leden van de lipbloemigen (Lamiaceae).

Waarschuwingen en voorzorgen

Raadpleeg vóór gebruik een arts bij kortademigheid, koorts of etterig slijm.

Raadpleeg een arts als klachten toenemen of niet verbeteren na 5 dagen onafgebroken gebruik.

Gebruik bij kinderen < 6 jaar wordt ontraden wegens onvoldoende gegevens en verslikkingsgevaar (pastille).

Eigenschappen

Kruidengeneesmiddel. Toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik, niet op klinisch bewijs. Het werkingsmechanisme is niet bekend.

Groepsinformatie

tijm/althaea hoort bij de groep hoestmiddelen, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links