frovatriptan

Samenstelling

Fromirex (als succinaatmonohydraat) Menarini Benelux nv

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
2,5 mg

Frovatriptan (als succinaatmonohydraat) Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
2,5 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

frovatriptan vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij de behandeling van migraineaanvallen gaat op grond van de bijwerkingen, de voorkeur uit naar paracetamol in voldoende hoge dosering. Tweede keus met een vergelijkbare werkzaamheid maar meer bijwerkingen zijn NSAID's (acetylsalicylzuur, ibuprofen, naproxen) en orale triptanen. Bij misselijkheid en braken kan zo nodig tegelijk met de pijnstiller een anti-emeticum (domperidon, metoclopramide) worden ingenomen.

Bij twee of meer aanvallen per maand is profylaxe te overwegen.

Indicaties

  • Acute behandeling van de hoofdpijnfase van een migraine-aanval, met en zonder aura bij volwassenen.
  • Offlabel: Profylaxe van menstruele migraine.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Migraineaanval:

Volwassenen van 18–65 jaar:

Bij voorkeur snel na de eerste tekenen van een migraine-hoofdpijn: 2,5 mg, bij terugkeer van de hoofdpijn zo nodig na ten minste 2 uur herhalen, max. 5 mg in 24 uur. Indien de eerste dosis na 2 uur geen verbetering geeft, voor dezelfde aanval geen tweede dosis innemen, omdat hiervan geen verbetering is gezien.

Offlabel-indicatie: Profylaxe menstruele migraine:

Volwassenen

Volgens de NHG-standaard Hoofdpijn: 2,5 mg (1-)2 x per dag vanaf 2 dagen voor de verwachte menstruele migraine tot het einde van de menstruatie (kortdurend gebruik).

De tabletten geheel doorslikken met water.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%):duizeligheid, paresthesie, slaperigheid, hoofdpijn, moeheid, voorbijgaande roodheid van het gezicht en de hals, misselijkheid, droge mond, dyspepsie, buikpijn, visusstoornis, toegeknepen keel, dysesthesie, transpireren.

Soms (0,1-1%): dehydratie, angst, slapeloosheid, agitatie, verwarring, depressie, smaakstoornis, tremor, aandachtsstoornis, sedatie, vertigo, onwillekeurige spiercontracties, oogirritatie, fotofobie, oorpijn, tinnitus, rinitis, faryngitis, sinusitis, laryngitis, pijn op de borst, palpitaties, hypertensie, tachycardie, maag-darmklachten, dorst, artralgie (rug)pijn, skeletspierpijn, asthenie, afwijkend temperatuurgevoel, jeuk, verandering in mictiefrequentie.

Zelden (0,01-0,1%): lymfadenopathie, amnesie, bewegingsstoornis, nachtblindheid, hyperventileren, urticaria, bradycardie, hyperacusis, hypocalciëmie, hypoglykemie, nycturie, nierpijn, epistaxis, ademhalingsstoornis, purpura, syncope, lymfadenopathie, bilirubinemie, hik, oesophagusspasme. Verder is gemeld: overgevoeligheidsreacties waaronder huidaandoeningen, angio-oedeem en anafylaxie.

Interacties

Vanwege een mogelijk toegenomen kans op coronaire vaatspasmen en hypertensie is gelijktijdig gebruik met ergotamine(derivaten) en andere 5-HT1-receptoragonisten, gecontra-indiceerd. Voor ergotamine en aan ergotamine verwante stoffen wordt een interval van 24 uur voor of na toedienen van frovatriptan aangeraden, om extra stijgingen van de bloeddruk te vermijden. Gelijktijdig gebruik met MAO-remmers wordt afgeraden vanwege risico van een serotoninesyndroom. Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik met SSRI's en kruiden die Hypericum/sint-janskruid bevatten vanwege mogelijk risico van o.a. serotoninesyndroom; fluvoxamine kan als sterke CYP1A2-remmer de spiegel van frovatriptan in plasma met circa 40% verhogen; orale anticonceptiva kunnen de spiegel met 30% verhogen, wat niet leidde tot meer bijwerkingen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren schadelijk gebleken.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, (bij dieren).
Advies: Gebruik wordt ontraden. Indien het gebruik van frovatriptan echt noodzakelijk is: de eerste 24 uur na behandeling geen borstvoeding geven.

Contra-indicaties

(Voorgeschiedenis van) coronaire aandoeningen (ischemie van het hart, angina pectoris, myocardinfarct), symptomen van ischemische hartziekte, perifere vaatziekte. Doorgemaakte CVA en TIA. Matige tot ernstige hypertensie of onbehandelde milde hypertensie. Ernstige leverfunctiestoornissen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij optreden van pijn en/of een beklemd gevoel op borst en keel eerst onderzoek uitvoeren op coronaire vaatziekten, voordat de behandeling wordt voortgezet. Bij vermoeden van een niet herkende cardiale aandoening en bij aanwezigheid van risicofactoren voor coronaire aandoeningen (zoals hoge bloeddruk, diabetes, rokers, gebruikers van vervangende nicotineproducten, mannen ouder dan 40 jaar, vrouwen in de postmenopauze) eerst onderzoek doen. Indien pijnklachten door langdurig gebruik toenemen, de toediening staken. Bij optreden van ernstige allergische reacties, de behandeling direct staken en het middel niet opnieuw toedienen. Bij dagelijkse hoofdpijn rekening houden met hoofdpijn door medicatie-overgebruik. Frovatriptan dient niet profylactisch te worden toegepast, behalve kortdurend bij menstruele migraine. Het gebruik van frovatriptan wordt niet aanbevolen bij ouderen > 65 jaar en bij kinderen en adolescenten (< 18 jaar); bij > 65 jaar zijn er relatief weinig gegevens; bij kinderen en adolescenten is de werkzaamheid en veiligheid niet onderzocht.

Overdosering

Neem voor informatie over een frovatriptanvergiftiging contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum .

Eigenschappen

Selectieve 5-HT1-receptoragonist, vooral van de 5-HT1B- en 5-HT1D-receptor. De 5-HT1B- en 5-HT1D-receptoren brengen vasoconstrictie van bepaalde craniale bloedvaten tot stand. Ook is er wisselwerking met het trigemino-vasculaire stelsel en worden symptomen van ontsteking van neuronen geremd. Werking: maximaal na 4 uur.

Kinetische gegevens

Fmannen 22%, vrouwen 30%.
T max2–4 uur, met voedsel 3–5 uur.
V d 3–4 l/kg.
Metaboliseringin de lever, vnl. door CYP1A2 o.a. in een werkzame metaboliet.
Eliminatie32% met de urine, 62% met de feces.
T 1/2elca. 26 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

frovatriptan hoort bij de groep triptanen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links