hydroxocobalamine (vitamine B12)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Hydrocobamine (hydrochloride) Takeda Nederland bv

Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
500 microg/ml
Verpakkingsvorm
ampul 2 ml

Hydroxocobalamine (hydrochloride) Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
500 microg/ml
Verpakkingsvorm
ampul 2 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

hydroxocobalamine (vitamine B12) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij anemie op basis van vitamine B12-deficiëntie is oraal vitamine B12 in de vorm van cyanocobalamine eerste keus. Bij onvoldoende effect dan wel niet verdragen, of bij ernstige anemie, komt parenterale toediening van hydroxocobalamine in aanmerking.

Indicaties

  • Profylaxe en therapie van vitamine B12-deficiëntie bij megaloblastaire (pernicieuze) anemie, al dan niet gepaard gaande met neurologische aandoeningen (perifere bilaterale symmetrische polyneuropathie en gecombineerde strengziekte van het ruggenmerg), ten gevolge van o.a.:
    • maagresectie;
    • atrofisch maagslijmvlies;
    • dunnedarmresectie ten gevolge van M. Crohn;
    • andere aandoeningen die leiden tot slechte enterale absorptie van vitamine B12.

Voor gebruik als antidotum bij een cyanidevergiftiging zie hydroxocobalamine (als antidotum).

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Profylaxe en behandeling van vitamine B 12-deficiëntie bij megaloblastaire anemie

Volwassenen

I.m. of diep s.c.: Begindosering: 10 injecties à 1000 microg met een interval van ten minste 3 dagen. Onderhoudsdosering: 1000 microg eenmaal per 2 maanden of 300 microg eenmaal per maand. Controleer het Hb na 4 weken en na 8 tot 10 weken na het begin van de behandeling. Na normalisatie van het Hb-gehalte de suppletie 6–12 weken voortzetten en daarna staken, mits de oorzaak van de deficiëntie weggenomen is. Als de oorzaak niet te herstellen is, dan de suppletietherapie levenslang voortzetten. Voer nadere diagnostiek uit wanneer, ondanks adequate suppletietherapie, herstel van het Hb uitblijft.

Kinderen > 1 maand

I.m. of diep s.c.: Volgens het Kinderformularium van het NKFK: alleen bij een aangetoonde vitamine B 12-deficiëntie: 1000 microg 1×/week gedurende 5 weken, daarna onderhoudsdosering 1000 microg eenmaal per 2 maanden.

Vitamine B 12-deficiëntie gepaard gaande met duidelijke neurologische afwijkingen

Volwassenen

I.m. of diep s.c.: 1000 microg een- à tweemaal per week gedurende langere tijd, bv. 2 jaar. Geef na langdurige suppletie een onderhoudsdosering van 1000 microg eenmaal per 2 maanden, tenzij de oorzaak van de vitamine B 12-deficiëntie is verholpen.

Ouderen en/of patiënten met verminderde lever- of nierfunctie: er zijn geen specifieke dosisaanpassingen nodig.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): hoofdpijn. Acne, acneïforme dermatitis.

Zeer zelden (< 0,01%): anafylactische shock. Allergische huidreacties zoals eczeem en exantheem, veroorzaakt door het cobalt in het cobolaminemolecuul.

Verder zijn gemeld: andere allergische reacties zoals jeuk, urticaria.

Interacties

Verlaging van de hydroxocobalamine-spiegel door orale anticonceptiva is gemeld.

Zwangerschap

Vitamine B12 passeert de placenta.

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Kan worden gebruikt.

Overige: Sommige injectievloeistoffen bevatten benzylalcohol; gezien de kleine hoeveelheid is het onwaarschijnlijk dat er schadelijke effecten optreden bij het ongeboren kind bij normaal gebruik van deze preparaten. Indien beschikbaar kan een preparaat zonder benzylalcohol worden gekozen, met name als er meerdere injecties worden gegeven.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, hydroxocobalamine komt van nature voor in de moedermelk. Extra inname door de moeder leidt niet tot relevante toename in de melk.

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

Voor het preparaat dat benzylalcohol bevat:

  • toepassing bij prematuren en pasgeborenen < 4 weken.

Waarschuwingen en voorzorgen

Vitamine B12-preparaten mogen niet worden gebruikt bij anemieën waarvan aard en oorzaak niet volledig zijn vastgesteld. Vitamine B12-deficiëntie bij megaloblastaire (pernicieuze) anemie, al dan niet gepaard gaande met neurologische aandoeningen, wordt behandeld met vitamine B12.

Controle van de vitamine B12-spiegel tijdens parenterale toediening is niet zinvol, aangezien de spiegel blijft stijgen.

Hulpstoffen: benzylalcohol, in sommige injectievloeistoffen, niet gebruiken bij pasgeborenen (< 4 weken) vanwege ernstige bijwerkingen (zoals het ‘gasping’-syndroom) én maximaal één week gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar, vanwege stapeling. Benzylalcohol in grote hoeveelheden kan zich ophopen in het lichaam en metabole acidose veroorzaken; wees voorzichtig bij een verminderde lever- of nierfunctie.

Overdosering

Symptomen

Een overdosering van wateroplosbare vitaminen (zoals vitamine B12) leidt voor zover bekend niet tot intoxicatieverschijnselen.

Zie voor symptomen en behandeling vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Hydroxocobalamine is een in de natuur voorkomende vitamine B12. Vitamine B12 wordt in de darmen uit het voedsel opgenomen. Het heeft een belangrijke functie bij de nucleïnezuurstofwisseling en daardoor bij de celdeling; in het bijzonder de celdeling in het hematopoëtisch systeem. Een tekort aan vitamine B12 kan leiden tot megaloblastaire anemie en ernstige neurologische schade.

De werking is merkbaar na enkele weken. De verwachte stijging van het Hb, na 4 weken vitamine B12-suppletie, is minimaal 10%.

Kinetische gegevens

Resorptie Actieve absorptie na binding aan intrinsic factor (IF), een glycoproteïne dat wordt afgescheiden door de pariëtale cellen van de maagfundus. De absorptie is verminderd bij een gebrek aan IF (bv. na maagresectie), bij een malabsorptiesyndroom of een ziekte of afwijking van de darm.
Eliminatie Wordt deels opgeslagen in de lever en uitgescheiden via de gal en ondergaat een enterohepatische kringloop. Een klein gedeelte wordt uitgescheiden met de urine; bij weefselverzadiging (bv. na overdosering) wordt de overmaat aan wateroplosbare B-vitaminen met de urine uitgescheiden.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

hydroxocobalamine (vitamine B12) hoort bij de groep vitamine b-groep.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links