sulconazol

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Myk 1 crème (nitraat) XGVS OTC Medcor Pharmaceuticals

Toedieningsvorm
Hydrofiele crème
Sterkte
10 mg/g
Verpakkingsvorm
30 g

Bevat tevens: propyleenglycol.

Myk 1 lotion (nitraat) Will-Pharma bv

Toedieningsvorm
Lotion
Sterkte
10 mg/g
Verpakkingsvorm
20 ml

Bevat tevens: propyleenglycol.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

sulconazol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Dermatomycosen: Oppervlakkige tinea-infecties worden met een lokaal antimycoticum (imidazoolderivaat of terbinafine) behandeld. Bij oppervlakkige Candida-infecties heeft een imidazoolderivaat de voorkeur. Tinea pedis met mocassinpatroon wordt behandeld met oraal terbinafine. Pityriasis versicolor kan worden behandeld met seleensulfide of een lokaal imidazoolderivaat. Medicamenteuze behandeling van onychomycosen is meestal niet nodig. Desgewenst kan worden behandeld met oraal terbinafine (teennagels) of oraal itraconazol (vingernagels). Diepe dermatomycosen worden behandeld met oraal terbinafine.

Indicaties

Dermatomycosen zoals:

Crème

  • tinea corporis;
  • tinea pedis;
  • pityriasis versicolor;
  • candidiasis.

Lotion:

  • tinea pedis;
  • tinea cruris;
  • tinea corporis.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Dermatomycosen:

Volwassenen en kinderen ≥ 6 jaar:

Crème: 1–2× per dag crème dun aanbrengen op het aangedane huidgedeelte en licht inwrijven. De behandeling ononderbroken voortzetten tot ten minste 1 week na het geheel verdwijnen van de huidafwijking. Bij mycosen aan de voet gedurende 6 weken behandelen, aan de romp en in huidplooien 4 weken, bij pityriasis versicolor 2 weken. Indien na 4 weken behandeling geen verbetering zichtbaar is, de diagnose opnieuw beoordeelden.

Lotion: 1–2× per dag de lotion aanbrengen op het aangedane huidgedeelte en licht inwrijven. De behandeling ononderbroken voortzetten tot ten minste 1 week na het geheel verdwijnen van de huidafwijking. Bij mycosen aan de voet gedurende 4 weken behandelen, bij tinea cruris en corporis 3 weken.

Toedieningsinformatie: contact met ogen vermijden. Niet aanbrengen op en nabij wonden en slijmvliezen. Zie voor meer informatie de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): lichte irritatie (jeuk, branderigheid, hittegevoel).

Soms (0,1-1%): roodheid.

Zeer zelden (< 0,01%): tintelingen, blaasjesvorming, contacteczeem.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Farmacologisch effect: Bij lokaal gebruik is de resorptie via de huid aanzienlijk hoger dan bij de overige imidazoolderivaten (ca. 10%) waardoor een effect bij de foetus niet geheel kan worden uitgesloten.

Advies: Gebruik ontraden vanwege ontbrekende gegevens. De voorkeur gaat uit naar miconazol en clotrimazol aangezien met deze middelen ruime ervaring is opgedaan.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Bij lokaal gebruik is resorptie via de huid van de moeder aanzienlijk hoger (ca. 10 %) dan bij de overige imidazoolderivaten waardoor een effect op de zuigeling niet geheel kan worden uitgesloten.

Advies: Weeg het risico van het gebruik van dit geneesmiddel in combinatie met het geven van borstvoeding af. De voorkeur gaat uit naar miconazol en clotrimazol.

Overig: Niet op de borsten aanbrengen. Indien de zuigeling wordt behandeld voor spruw, de tepels met miconazolcrème behandelen om herinfectie bij het kind te voorkomen; zie ook orofaryngeale candidiasis.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor imidazoolderivaten.

Waarschuwingen en voorzorgen

Toedieningsinformatie: contact met ogen vermijden; bij contact overvloedig spoelen met water. Niet aanbrengen op en nabij wonden en slijmvliezen.

Kruisovergevoeligheid met andere imidazolen is mogelijk.

Systemische absorptie: omdat ca. 10% wordt geresorbeerd moet met beïnvloeding van de leverfunctie rekening worden gehouden, zeker bij gebruik van occlusief verband. Langdurige toepassing op grote oppervlakken vermeerdert de kans op systemische effecten.

De veiligheid en werkzaamheid is niet onderzocht bij kinderen < 6 jaar.

Eigenschappen

Imidazoolderivaat, werkzaam tegen de meeste voor de mens pathogene schimmels (m.n. gisten en dermatofyten). Beschadigt de plasmamembraan van de schimmel, waardoor de membraanpermeabiliteit verandert en essentiële celbestanddelen verloren gaan.

Remt de groei van o.a. de dermatofyten Trichophyton spp., Epidermophyton floccosum, Microsporum canis en de gist Candida albicans.

Kinetische gegevens

Resorptie crème: ca. 10% door intacte huid. Lotion: ca. 12% gemeten 8 uur na aanbrengen, ca. 5-16% na dubbele applicatie met wassen na elke 12 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

sulconazol hoort bij de groep imidazolen, cutaan.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links