tranexaminezuur (oromucosaal)

Samenstelling

Tranexaminezuur mondspoeling 5% FNA Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Mondspoeling
Sterkte
50 mg/ml

Bevat tevens: propyleenglycol, methylparahydroxybenzoaat, sorbitol.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

tranexaminezuur (oromucosaal) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Zie voor het gebruik van tranexaminezuur bij tandheelkundige ingrepen tijdens het gebruik van een vitamine K-antagonist (VKA) of een direct oraal anticoagulans (DOAC) de ACTA-richtlijn 2013: Beleid bij tandheelkundige ingrepen tijdens antitrombotische behandeling (pdf 0,2 MB) op KNMT.nl.

Bij het voorschrijven van dit geneesmiddel dient volgens de Regeling Geneesmiddelenwet de reden van voorschrijven op het recept te worden vermeld.

Indicaties

  • Bloedingen of gevaar voor bloedingen bij tandheelkundige ingrepen, bij gebruik van een VKA of een DOAC.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Bij bloedingen of gevaar voor bloedingen bij tandheelkundige ingrepen bij gebruik van een vitamine K-antagonist of een DOAC:

Oromucosaal: 4×/dag 2 min voorzichtig spoelen met 10 ml mondspoeling gedurende 2–5 dagen zolang de wond nog bloedt.

Na het spoelen moet de vloeistof uitgespuugd worden. De mondspoeling bij voorkeur na de maaltijd gebruiken.

Bijwerkingen

Maag-darmklachten als misselijkheid, braken, diarree, allergische huidreacties zoals huiduitslag, jeuk en roodheid, trombose, spierpijn en spierzwakte, reversibele veranderingen in het zien zoals kleurenblindheid. Deze bijwerkingen zijn bij orale toediening gezien en kunnen bij oromucosale toediening niet uitgesloten worden.

Zwangerschap

Tranexaminezuur passeert de placenta.
Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe hoeveelheden.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Contra-indicaties

  • actieve trombo-embolische aandoeningen zoals diepveneuze trombose, longembolie en cerebrale trombose;
  • subarachnoïdale bloeding.

Eigenschappen

Competitieve remmer van plasminogeen en daarmee de omzetting in plasmine in het fibrinolytische systeem. Het zorgt hierdoor dat het bloedstolsel op een vaatbeschadiging niet afgebroken wordt, zodat de wond niet opnieuw gaat bloeden.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

tranexaminezuur (oromucosaal) hoort bij de groep antifibrinolytica.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links