tranexaminezuur (oromucosaal)

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Tranexaminezuur mondspoeling 5% FNA Doorgeleverde bereiding

Toedieningsvorm
Mondspoeling
Sterkte
50 mg/ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

tranexaminezuur (oromucosaal) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Zie voor het gebruik van tranexaminezuur bij tandheelkundige ingrepen tijdens het gebruik van een vitamine K-antagonist (VKA), een direct oraal anticoagulans (DOAC) of een LMWH, of bij combinatie van trombocytenaggregatieremmers (TAR's) of een DOAC+TAR of LMWH+TAR de Richtlijn Antitrombotica van het KIMO (2019).

Indicaties

 • Bloedingen of gevaar voor bloedingen bij tandheelkundige ingrepen bij hemofilie A en B.
 • Bloedingen of gevaar voor bloedingen bij tandheelkundige ingrepen, bij gebruik van:
  • een VKA, DOAC of LMWH;
  • een combinatie van trombocytenaggregatieremmers (TAR's);
  • een DOAC en TAR;
  • een LMWH en TAR.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Bij bloedingen of gevaar voor bloedingen bij tandheelkundige ingrepen bij hemofilie A en B

Volwassenen en oudere kinderen

Oromucosaal: volgens de Richtlijn Hemofilie (2020) bij invasieve tandheelkundige ingrepen 3–4×/dag voorzichtig spoelen gedurende 2 minuten met 10 ml mondspoeling gedurende 7 dagen, in combinatie met orale of intraveneuze toediening.

Bij bloedingen of gevaar voor bloedingen bij tandheelkundige ingrepen bij gebruik van een VKA, DOAC of LMWH, of combinatie van 2 TAR's, of een TAR met DOAC of LMWH

Volwassenen

Oromucosaal: volgens de Richtlijn Antitrombotica van het KIMO (2019) na de ingreep 4×/dag de wond walsend spoelen gedurende 2 minuten 2–5 dagen zolang de wond bloedt of bijten op een gaasje gedrenkt in de mondspoeling (naast hechten).

Vergeten dosis: Als de tijd tot de volgende toediening nog langer dan 1 uur is, de vergeten dosis alsnog gebruiken. Als de volgende toediening over minder dan 1 uur is, de vergeten dosis overslaan.

Toediening

 • Na het spoelen moet de vloeistof uitgespuugd worden. De mondspoeling bij voorkeur na de maaltijd gebruiken.

Bijwerkingen

Maag-darmklachten als misselijkheid, braken, diarree. Verder allergische huidreacties zoals huiduitslag, jeuk en roodheid. Trombo-embolische aandoeningen. Convulsies, spierzwakte. Reversibele veranderingen in het zien zoals kleurenblindheid (meestal reversibel na staken). Deze bijwerkingen zijn bij orale toediening gezien en kunnen bij oromucosale toediening niet uitgesloten worden.

Interacties

Er zijn voor lokaal gebruik van tranexaminezuur geen interacties bekend.

Zwangerschap

Tranexaminezuur passeert de placenta.

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid. Relatief weinig gegevens, vooral verkregen tijdens de tweede helft van de zwangerschap, lieten niet meer kans zien op stollingscomplicaties of op andere nadelige effecten bij de foetus.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe hoeveelheden.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Contra-indicaties

 • actieve trombo-embolische aandoeningen zoals diepveneuze trombose, longembolie en cerebrale trombose.

Waarschuwingen en voorzorgen

In de periode dat tranexaminezuur gebruikt wordt, niet spoelen met andere vloeistoffen (ook niet met desinfecterende vloeistoffen) vanwege het mogelijk wegspoelen van het bloedstolsel.

Adviseer de patiënt direct contact op te nemen bij het optreden van convulsies, spierzwakte of visuele stoornissen.

Eigenschappen

Tranexaminezuur is een competitieve remmer van plasminogeen en remt daardoor de omzetting in plasmine in het fibrinolytische systeem. Het zorgt hierdoor dat het bloedstolsel op een vaatbeschadiging niet afgebroken wordt, zodat de wond niet opnieuw gaat bloeden.

Groepsinformatie

tranexaminezuur (oromucosaal) hoort bij de groep antifibrinolytica.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links