Geneesmiddelenoverzicht antifibrinolytica

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Meer informatie over Vaginaal bloedverlies. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

antifibrinolytica

Werking

Werkingsmechanisme

Tranexaminezuur:

  • remt competitief de activering van plasminogeen. Hierdoor wordt de omzetting van plasminogeen in plasmine in het fibrinolytische systeem geremd.

Effect

  • remming van de fibrinolyse, waardoor een bloeding wordt gestelpt of wordt voorkomen.

Typerende bijwerkingen

Omdat deze ‘groep’ uit één geneesmiddel bestaat, zie voor de bijwerkingen, de geneesmiddelteksten.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

antifibrinolytica vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties