Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

tranexaminezuur (bij fibrinolyse)

Cyklokapron injectie, Cyklokapron tablet, Tranexaminezuur injectie/​tablet, Traxidot

Vaginaal bloedverlies

oraal, parenteraal (inj./inf.)

tranexaminezuur (oromucosaal)

Tranexaminezuur mondspoeling 5% FNA

oromucosaal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Tranexaminezuur:

  • remt competitief de activering van plasminogeen. Hierdoor wordt de omzetting van plasminogeen in plasmine in het fibrinolytische systeem geremd.

Effect

  • remming van de fibrinolyse, waardoor een bloeding wordt gestelpt of wordt voorkomen.

Typerende bijwerkingen

Omdat deze ‘groep’ uit één geneesmiddel bestaat, zie voor de bijwerkingen, de geneesmiddelteksten.

Zie ook

Indicaties