tropicamide/​fenylefrine

Samenstelling

Mydriasert XGVS Théa Pharma bv

Toedieningsvorm
ooginsert
Verpakkingsvorm
uitnemen met steriele pincet

Bevat per insert: tropicamide 0,28 mg en fenylefrine (hydrochloride) 5,4 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

tropicamide/​fenylefrine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor tropicamide/fenylefrine is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

Voor het verkrijgen van preoperatieve mydriasis . Voor diagnostische doeleinden wanneer bekend is dat monotherapie niet toereikend is.

Dosering

Een ooginsert komt overeen met ongeveer 1 druppel fenylefrine-oplossing (10%) en 1 druppel tropicamide-oplossing (0,5%).

Klap alles open Klap alles dicht

Volwassenen:

Eén ooginsert per geopereerd oog, maximaal 2 uur vóór de ingreep plaatsen in de onderste conjunctivale zak. Zodra de gewenste mydriasis voor de ingreep is bereikt de insert verwijderen, uiterlijk binnen de daarop volgende 30 minuten. De ooginsert niet langer dan 2 uur in de conjunctivale zak laten zitten. Bij onbedoelde verplaatsing of voortijdige uitdrijving van de insert deze niet meer gebruiken, maar een nieuwe insert plaatsen.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): wazig zien, visueel ongemak.

Soms (0,1-1%): tranen, hinderlijk mydriasis door langdurige pupildilatatie, fotofobie, oppervlakkige keratitis.

Zelden (< 0,1%): blefaritis, conjunctivitis, gesloten-kamerhoekglaucoom, intraoculaire hypertensie.

Verder zijn gemeld: bij vergeten weghalen van het insert: hoornvlieszweer, corneaal oedeem. Ook gemeld bij mydriatica die lokaal in het oog zijn toegediend: Hoge bloeddruk, tachycardie, hartaritmie. Tremor. Bleekheid. Hoofdpijn. Droge mond.

Interacties

Fenylefrine: Gelijktijdig gebruik van MAO-remmers of in de afgelopen 21 dagen deze te hebben gebruikt kan leiden tot een verhoogde adrenerge reactie (bv. reactieve bloeddrukstijging). Tricyclische antidepressiva en atropine kunnen de cardiovasculaire werking van fenylefrine versterken. Bij gelijktijdig gebruik van antihypertensiva, in het bijzonder bètablokkers, kan de bloeddrukverlagend effect van deze middelen verminderen. Als toediening van andere mydriatica na de plaatsing van de insert niet kan worden vermeden, dan rekening houden met de dosis in het preparaat.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens. Alhoewel de systemische resorptie laag is vanuit de insert, kunnen parasympathicolytica de hartslag van de foetus beïnvloeden.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja (fenylefrine), onbekend (tropicamide). De systemische blootstelling aan de werkzame bestanddelen is laag. Daarbij wordt fenylefrine oraal slecht geabsorbeerd.
Farmacologisch effect: Ernstige hypertensie bij de zuigeling is mogelijk.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Gesloten-kamerhoekglaucoom, tenzij de patiënt eerder is behandeld met iridectomie. Een nauwe kamerhoek die vatbaar zijn voor de ontwikkeling van glaucoom door mydriatica.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bescherm het oog tegen fel licht na behandeling. Oculair hyperemie kan de absorptie van de actieve bestanddelen van het preparaat verhogen. Patiënt wijzen op gezichtsstoornissen die duizeligheid, sufheid en verminderde concentratie kunnen veroorzaken. Irritatie van de conjunctiva kan optreden; bij zeer droge ogen een druppel zoutoplossing toevoegen voor een betere tolerantie van het preparaat. Mydriatica kunnen bij patiënten met een kleine iridocorneale hoek acuut glaucoom veroorzaken door het mechanische dichtdrukken van de afvoerkanalen van het oogvocht. Wees ondanks de beperkte systemische blootstelling aan de werkzame stoffen voorzichtig bij cardiovasculaire aandoeningen, hyperthyroïdie en prostaataandoeningen. Sportmensen waarschuwen dat fenylefrine een positieve reactie kan veroorzaken bij antidopingstesten. Er zijn geen gegevens over de werkzaamheid en veiligheid van het gebruik bij kinderen en adolescenten.

Dit middel veroorzaakt een langdurige verstoring van het gezichtsvermogen (een aantal uren). Autorijden, bedienen van machines of gevaarlijke activiteiten worden afgeraden zolang de gezichtsstoornissen aanhouden. Patiënt wordt geadviseerd onder begeleiding naar het consult te gaan.

Eigenschappen

Tropicamide is een parasympathicolyticum en fenylefrine is een alfa–sympathicomimeticum. Toegediend in het oog veroorzaken beide middelen mydriasis. Werking: na 45-90 min, maximaal na 1½-2 uur. Werkingsduur: minimaal 60 minuten.

Kinetische gegevens

Resorptiegedurende 2 uur wordt < 40% van de actieve bestanddelen vanuit het insert afgegeven en komt daarmee beschikbaar voor de werking.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

tropicamide/fenylefrine hoort bij de groep parasympathicolytica, oculair.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links