Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

granisetron

Granisetron, Kytril, Sancuso

misselijkheid en braken bij chemo- en radiotherapie

oraal, parenteraal (inj/inf), transdermaal

netupitant/​palonosetron

Akynzeo

misselijkheid en braken bij chemo- en radiotherapie

oraal, oraal vloeibaar, parenteraal (inj/inf), rectaal

ondansetron

Ondansetron, Zofran

misselijkheid en braken bij chemo- en radiotherapie

parenteraal (inj/inf)

palonosetron

Aloxi

misselijkheid en braken bij chemo- en radiotherapie

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Het werkingsmechanisme van 5HT3 (serotonine)-antagonisten is niet volledig bekend.

5HT3-antagonisten:

  • blokkeren 5HT3-receptoren in het maag-darmkanaal en het centrale en perifere zenuwstelsel (vagale vezels, chemoreceptortriggerzone, braakcentrum).

Effect

  • onderdrukking van de braakreflex.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

  • hoofdpijn;
  • obstipatie;
  • verhoging leverfunctiewaarden.

Minder frequent:

  • verlengd QT-interval.

Literatuur

  1. Aronson JK, et al. (eds). Meyler's side effects of drugs. 16th ed. Amsterdam: Elsevier, 2016.