Werking

Werkingsmechanisme

Het werkingsmechanisme van 5-HT3 (serotonine)-antagonisten is niet volledig bekend.

5-HT3-antagonisten:

  • blokkeren 5HT3-receptoren in het maag-darmkanaal en het centrale en perifere zenuwstelsel (vagale vezels, chemoreceptortriggerzone, braakcentrum).

Effect

  • onderdrukking van de braakreflex.

Kosten

Kosten laden…