Geneesmiddelenoverzicht 5HT3-antagonisten

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

5HT3-antagonisten

Werking

Werkingsmechanisme

Het werkingsmechanisme van 5HT3 (serotonine)-antagonisten is niet volledig bekend.

5HT3-antagonisten:

  • blokkeren 5HT3-receptoren in het maag-darmkanaal en het centrale en perifere zenuwstelsel (vagale vezels, chemoreceptortriggerzone, braakcentrum).

Effect

  • onderdrukking van de braakreflex.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

  • hoofdpijn;
  • obstipatie;
  • verhoging leverfunctiewaarden.

Minder frequent:

  • verlengd QT-interval.

Literatuur

  1. Aronson JK, et al. (eds). Meyler's side effects of drugs. 16th ed. Amsterdam: Elsevier, 2016.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Indicaties

Vergelijken

5HT3-antagonisten vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.