Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

amlodipine/valsartan

Amlodipine/​valsartan, Copalia, Exforge

hypertensie, essentiële of primaire

oraal

olmesartan/amlodipine

Olmesartan/​amlodipine, Sevikar

hypertensie, essentiële of primaire

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Deze groep bevat combinaties van een ARB met een calciumantagonist.

Angiotensinereceptorblokkers (ARB's):

  • grijpen evenals de ACE-remmers in op het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS), maar dan op een andere plaats. ARB's blokkeren selectief de angiotensine II-receptor (type I). Hierdoor remmen zij de werking van angiotensine II met als gevolg een remming van de aldosteronsecretie.

Dihydropyridinen (amlodipine) verminderen de contractie van vooral glad spierweefsel van perifere en coronaire arteriën door:

  • afname van de intracellulaire calciumconcentratie door remming van de langzame calciuminstroom in glad spierweefsel van arteriën;
  • afgifte van stikstofoxide (NO) uit het vasculaire endotheel.

Effect

  • Daling van de bloeddruk.

Typerende bijwerkingen

Zie, vanwege de diversiteit binnen deze groep, voor de bijwerkingen de afzonderlijke groepsteksten: