Geneesmiddelenoverzicht ARB's met calciumantagonist

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

ARB's met calciumantagonist

Werking

Werkingsmechanisme

Deze groep bevat combinaties van een ARB met een calciumantagonist.

Angiotensinereceptorblokkers (ARB's):

  • grijpen evenals de ACE-remmers in op het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS), maar dan op een andere plaats. ARB's blokkeren selectief de angiotensine II-receptor (type I). Hierdoor remmen zij de werking van angiotensine II met als gevolg een remming van de aldosteronsecretie.

Dihydropyridinen (amlodipine) verminderen de contractie van vooral glad spierweefsel van perifere en coronaire arteriën door:

  • afname van de intracellulaire calciumconcentratie door remming van de langzame calciuminstroom in glad spierweefsel van arteriën;
  • afgifte van stikstofoxide (NO) uit het vasculaire endotheel.

Effect

  • Daling van de bloeddruk.

Typerende bijwerkingen

Zie, vanwege de diversiteit binnen deze groep, voor de bijwerkingen de afzonderlijke groepsteksten:

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

ARB's met calciumantagonist vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties