Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

acarbose

Glucobay

diabetes mellitus type 2

oraal

pioglitazon

Actos, Pioglitazon

diabetes mellitus type 2

oraal

repaglinide

Novonorm, Repaglinide

diabetes mellitus type 2

oraal

tirzepatide

Mounjaro, Mounjaro

diabetes mellitus type 2 obesitas

parenteraal (inj./inf.)

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Via verschillende aangrijpingspunten oefenen deze overige bloedglucoseverlagende middelen hun werking uit.

Acarbose

  • remt in het dunnedarmslijmvlies de omzetting van di-, oligo- en polysacchariden in monosacchariden. Hierdoor vertraagt het de opname van glucose uit de dunne darm.

Pioglitazon

  • activeert de 'peroxisomal proliferator activated gamma' (PPAR-γ)-kernreceptor. Hierdoor moduleert het de transcriptie van genen betrokken bij glucose- en lipidenmetabolisme in vetweefsel, skeletspieren en lever. Dit leidt tot verhoogde insulinegevoeligheid van deze weefsels.

Repaglinide

  • sluit de ATP-afhankelijke kaliumkanalen in het β-celmembraan van de pancreas. Dit leidt tot depolarisatie van de β-cel en opening van de calciumkanalen. Door de verhoogde calciuminflux vindt secretie van insuline uit de β-cel plaats.

Tirzepatide

  • activeert zowel de ‘glucoseafhankelijke insulinotrope polypeptide’ (GIP)-receptor als de ‘glucagonachtige peptide-1’ (GLP-1)-receptor.

Effect

  • verlaging van de bloedglucoseconcentratie.

Typerende bijwerkingen

Zie voor de bijwerkingen van deze middelen, de desbetreffende geneesmiddelteksten.

Zie ook

Indicaties