Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

filgrastim

Accofil, Neupogen, Nivestim, Tevagrastim, Zarzio

parenteraal (inj/inf)

lipegfilgrastim

Lonquex

parenteraal (inj/inf)

pegfilgrastim

Neulasta

parenteraal (inj/inf)

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Koloniestimulerende factoren (G-CSF):

  • stimuleren de overleving en differentiatie van de late voorlopercellen van de neutrofiele granulocyten in het beenmerg;
  • veroorzaken voortijdige afgifte van neutrofielen uit beenmerg, en vergroten de fagocytaire en bactericide activiteit van neutrofielen;
  • beïnvloeden nauwelijks de monocyten, eosinofielen en basofielen.

Effect

  • Toename van het aantal leukocyten m.n. neutrofielen.