Geneesmiddelenoverzicht koloniestimulerende factoren

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

koloniestimulerende factoren

Werking

Werkingsmechanisme

Koloniestimulerende factoren (G-CSF):

 • stimuleren de overleving en differentiatie van de late voorlopercellen van de neutrofiele granulocyten in het beenmerg;
 • veroorzaken voortijdige afgifte van neutrofielen uit beenmerg, en vergroten de fagocytaire en bactericide activiteit van neutrofielen;
 • beïnvloeden nauwelijks de monocyten, eosinofielen en basofielen.

Effect

 • Toename van het aantal leukocyten, m.n. neutrofielen.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

 • voorbijgaande botpijn;
 • leukocytose;
 • trombocytopenie;
 • splenomegalie (vaak asymptomatisch);
 • pulmonale bijwerkingen (interstitiële pneumonie, longoedeem, longinfiltraten, longfibrose), (fataal) 'Acute Respiratory Distress Syndrome' (ARDS);
 • hoofdpijn.

Minder frequent:

 • cutane vasculitis;
 • miltruptuur;
 • sikkelcelcrisis (bij sikkelcelanemie of bij dragers van het sikkelcelgen);
 • capillaire-leksyndroom;
 • aortitis.

Meer informatie

Botpijn treedt vaker op bij gebruikers van hoge doses G-CSF en verdwijnt meestal ondanks voortzetting van de behandeling. Zeer zelden is ernstige botpijn gemeld die niet reageerde op pijnstillers; dit werd veroorzaakt door necrose van het beenmerg [1].

Leukocytose kan optreden als gevolg van de werking van G-CSF. Controleer de trombocytenaantallen en staak de behandeling bij optreden van leukocytose.

Behandeling met G-CSF sluit het optreden van trombocytopenie niet uit; controleer regelmatig het aantal trombocyten.

Hoofdpijn is vaker gemeld bij patiënten jonger dan 35 jaar dan bij oudere patiënten [1].

Miltruptuur is gemeld, zowel bij patiënten met kanker als bij gezonde donoren.

Gebruik van G-CSF is mogelijk geassocieerd met een grote risico van myelodysplastisch syndroom of acute myeloïde leukemie [1].

Literatuur:

 1. Aronson JK, et al. (eds). Meyler's side effects of drugs. 16th ed. Amsterdam: Elsevier, 2016.
 2. Brunton LL, et al. (eds). Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 13th ed. New York: McGraw-Hill, 2017.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

koloniestimulerende factoren vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.