Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

linaclotide

Constella

prikkelbaredarmsyndroom

oraal

methylnaltrexon

Relistor

obstipatie door opioïdgebruik

parenteraal (inj/inf)

naloxegol

Moventig

obstipatie door opioïdgebruik

oraal

prucalopride

Resolor

functionele obstipatie

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

In deze heterogene groep van overige laxantia zijn er verschillende aangrijpingspunten voor de werking.

Het werkingsmechanisme en effect staat in de afzonderlijke geneesmiddelteksten onder de rubriek Eigenschappen.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

  • buikpijn;
  • misselijkheid;
  • diarree;
  • flatulentie.