Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

nicotine

Nicorette, Nicotinell, NiQuitin

Stoppen met roken

inhalatie, oraal, sublinguaal, transdermaal

varenicline

Champix

Stoppen met roken

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Behalve de stoffen in deze groep worden ook bupropion en nortriptyline toegepast bij stoppen met roken en/of nicotineverslaving. Nortriptyline staat in de groep tricyclische antidepressiva. Bupropion in de groep antidepressiva, overige.

Werkingsmechanisme

Middelen bij nicotineverslaving:

  • binden aan nicotinereceptoren bij de neuromusculaire overgangen (spierweefsel), de autonome ganglia, de bijnier en het centraal zenuwstelsel. De binding aan nicotinereceptoren stimuleert de afgifte van dopamine. Hierdoor krijgt de nicotineverslaafde een fijn gevoel zonder dat hij rookt (nicotine, varenicline). Het lichaam gaat hierdoor uiteindelijk minder naar het roken van een sigaret verlangen;
  • varenicline bindt sterker en selectiever aan de α4β2-nicotinerge acetylcholinereceptor dan nicotine. Het werkt als een partiële agonist: het stimuleert wel de afgifte van dopamine maar op een lager niveau dan nicotine dit doet. Daarnaast verhindert varenicline de binding van nicotine aan de α4β2-receptoren en daarmee volledige activatie van het mesolimbische dopaminesysteem.

Effect

  • vermeerdert als onderdeel van een programma de kans om te stoppen met roken;
  • vermindert als onderdeel van een programma bij stoppen met roken de kans om opnieuw te gaan roken (terugvalpreventie).

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

  • droge mond;
  • buikpijn, misselijkheid, braken;
  • hoofdpijn, duizeligheid.