Geneesmiddelenoverzicht antidepressiva, overige

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

antidepressiva, overige

Werking

Werkingsmechanisme

De overige antidepressiva hebben geen tot weinig overlappende aangrijpingspunten.

Bupropion:

  • remt de heropname van noradrenaline en dopamine. De remming van de heropname van serotonine is minimaal. Hierdoor neemt de concentratie noradrenaline en dopamine toe.

  • heeft bij stoppen met roken een werkingsmechanisme dat niet bekend is. Mogelijk dat de verhoogde beschikbaarheid van dopamine de afgenomen dopaminerge-transmissie, die optreedt na stoppen met een verslavende activiteit, compenseert. Dit helpt dan de ontwenningsverschijnselen te verminderen en de behoefte om te roken te verkleinen.

Vortioxetine:

  • moduleert serotonerge receptoractiviteit: antagonist van 5HT3-, 5HT7- en 5HT1D-receptor, partiële agonist van 5HT1B-receptor en agonist van 5HT1A-receptor;
  • remt de serotonine-transporter.

Effect

  • minder depressieve gevoelens;
  • op de lange termijn is het antidepressieve effect nog onvoldoende duidelijk; evenals de optimale dosering en de optimale behandelduur (hypericum);
  • iets meer kans om met hulp van het stoppen-met-roken-programma echt met roken te stoppen (bupropion).

Typerende bijwerkingen

Zie voor de bijwerkingen van deze middelen de betreffende geneesmiddelteksten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Indicaties

Vergelijken

antidepressiva, overige vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.