Geneesmiddelenoverzicht antidepressiva, overige

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

antidepressiva, overige

Werking

Werkingsmechanisme

De overige antidepressiva hebben geen tot weinig overlappende aangrijpingspunten.

Bupropion

  • remt de heropname van noradrenaline en dopamine. De remming van de heropname van serotonine is minimaal. Hierdoor neemt de concentratie noradrenaline en dopamine toe.

  • heeft bij stoppen met roken een werkingsmechanisme dat niet bekend is. Mogelijk dat de verhoogde beschikbaarheid van dopamine de afgenomen dopaminerge-transmissie, die optreedt na stoppen met een verslavende activiteit, compenseert. Dit helpt dan de ontwenningsverschijnselen te verminderen en de behoefte om te roken te verkleinen.

Vortioxetine

  • moduleert serotonerge receptoractiviteit: antagonist van 5HT3-, 5HT7- en 5HT1D-receptor, partiële agonist van 5HT1B-receptor en agonist van 5HT1A-receptor;
  • remt de serotonine-transporter.

Esketamine

  • Is een niet-selectieve, non-competitieve antagonist van de N-methyl-D-aspartaat (NMDA)-receptor, een ionotrope glutamaatreceptor. Hierdoor ontstaat een voorbijgaande toename in de glutamaatafgifte, wat leidt tot een verhoogde stimulatie van de α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropionzuur-receptor (AMPAR) en daardoor tot verhoging in neurotrofe signaaloverdracht. Dit kan bijdragen tot herstel van de synapsfunctie in de hersendelen die betrokken zijn bij de regulatie van stemming en emotioneel gedrag. Herstel van de dopaminerge neurotransmissie (betrokken bij motivatie en beloning) en verminderde stimulatie van hersendelen betrokken bij anhedonie, kunnen bijdragen aan het respons.

Effect

  • minder depressieve gevoelens;
  • iets meer kans om met hulp van het stoppen-met-roken-programma echt met roken te stoppen (bupropion).

Typerende bijwerkingen

Zie voor de bijwerkingen van deze middelen de betreffende geneesmiddelteksten.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

antidepressiva, overige vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties