Geneesmiddelenoverzicht

Meer informatie over depressie. Meer informatie over bipolaire stoornis. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

De overige antidepressiva hebben geen tot weinig overlappende aangrijpingspunten.

Bupropion:

  • remt de heropname van noradrenaline en dopamine. De remming van de heropname van serotonine is minimaal. Hierdoor neemt de concentratie noradrenaline en dopamine toe.
  • heeft bij stoppen met roken een werkingsmechanisme dat niet bekend is. Mogelijk dat de verhoogde beschikbaarheid van dopamine de afgenomen dopaminerge-transmissie, die optreedt na stoppen met een verslavende activiteit, compenseert. Dit helpt dan de ontwenningsverschijnselen te verminderen en de behoefte om te roken te verkleinen.

Vortioxetine:

  • moduleert serotonerge receptoractiviteit: antagonist van 5HT3-, 5HT7- en 5HT1D-receptor, partiële agonist van 5HT1B-receptor en agonist van 5HT1A-receptor;
  • remt de serotonine-transporter.

Effect

  • minder depressieve gevoelens;
  • op de lange termijn is het antidepressieve effect nog onvoldoende duidelijk; evenals de optimale dosering en de optimale behandelduur (hypericum);
  • iets meer kans om met hulp van het stoppen-met-roken-programma echt met roken te stoppen (bupropion).

Typerende bijwerkingen

Zie voor de bijwerkingen van deze middelen de betreffende geneesmiddelteksten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook