Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

bupropion

Bupropion, Wellbutrin XR, Zyban

bipolaire stoornis, depressie, stoppen met roken

oraal gereguleerde afgifte

vortioxetine

Brintellix

bipolaire stoornis, depressie

oraal, oraal vloeibaar

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

De overige antidepressiva hebben geen tot weinig overlappende aangrijpingspunten.

Bupropion:

  • remt de heropname van noradrenaline en dopamine. De remming van de heropname van serotonine is minimaal. Hierdoor neemt de concentratie noradrenaline en dopamine toe.
  • heeft bij stoppen met roken een werkingsmechanisme dat niet bekend is. Mogelijk dat de verhoogde beschikbaarheid van dopamine de afgenomen dopaminerge-transmissie, die optreedt na stoppen met een verslavende activiteit, compenseert. Dit helpt dan de ontwenningsverschijnselen te verminderen en de behoefte om te roken te verkleinen.

Vortioxetine:

  • moduleert serotonerge receptoractiviteit: antagonist van 5HT3-, 5HT7- en 5HT1D-receptor, partiële agonist van 5HT1B-receptor en agonist van 5HT1A-receptor;
  • remt de serotonine-transporter.

Effect

  • minder depressieve gevoelens;
  • op de lange termijn is het antidepressieve effect nog onvoldoende duidelijk; evenals de optimale dosering en de optimale behandelduur (hypericum);
  • iets meer kans om met hulp van het stoppen-met-roken-programma echt met roken te stoppen (bupropion).

Typerende bijwerkingen

Zie voor de bijwerkingen van deze middelen de betreffende geneesmiddelteksten.