Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

misoprostol

Cytotec

maagbescherming

oraal

sucralfaat

Sucralfaat

maagklachten

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Mucosaprotectiva beschermen het maagslijmvlies via verschillende mechanismen:

  • stimuleren productie van mucus en waterstofbicarbonaat (misoprostol);
  • versterken de doorbloeding van de maagmucosa (misoprostol);
  • vormen samen met weefseleiwitten een complex aan het oppervlak van ulcera, laesies en het maagslijmvlies (sucralfaat).

Effect

  • Preventie of regressie van het ulcus door de bescherming van het maagslijmvlies tegen inwerking van pepsine, maagzuur en galzuur.

Meer informatie over de werking van misoprostol:

Naast de beschermende werking op de maagmucosa heeft misoprostol nog een belangrijke andere werking, namelijk remming van de basale, de nachtelijke en de – bijvoorbeeld door een maaltijd – gestimuleerde maagzuursecretie via een directe werking op de pariëtale cellen in de maagwand.

Typerende bijwerkingen

Zie voor de bijwerkingen van deze middelen de betreffende geneesmiddelteksten.

Zie ook

Indicaties