Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Diltiazemhydrochloride gel (hydrochloride) Doorgeleverde bereiding

Toedieningsvorm
Gel (2%)
Sterkte
20 mg/g

Diltiazemhydrochloride Vaselinecrème FNA (hydrochloride) Doorgeleverde bereiding

Toedieningsvorm
Vaselinecrème (2 %)
Sterkte
20 mg/g

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Volgens de NHG-Standaard Rectaal bloedverlies (2017) kan als na 4 weken gebruik van een lokaal anestheticum onvoldoende genezing is bereikt, of bij een chronische fissuur diltiazemvaselinecrème of diltiazemgel gegeven worden.

Indicaties

Anale fissuur.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Chronische anale fissuur of anale fissuur waarbij na 4 weken onvoldoende genezing is bereikt

Volwassenen

Volgens de NHG-Standaard Rectaal bloedverlies (2017): 2×/dag circa 2 cm crème of gel aanbrengen op de fissuur en de huid rond en in de anus totdat de fissuur visueel is genezen of totdat er geen klachten meer zijn, gedurende max. 12 weken.

Een vergeten dosis hoeft niet ingehaald te worden.

Toediening

  • Na het aanbrengen goed de handen wassen met zeep of aanbrengen met behulp van een vingercondoom of plastic handschoen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): jeuk.

Zelden (0,01-0,1%): hoofdpijn, duizeligheid. Perianale dermatitis.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend. Bij anale toediening vindt echter een goede absorptie plaats en is er geen first-pass-effect waardoor een continue bloedspiegel kan ontstaan door langzame afgifte vanuit de crème of gel. Mogelijk zouden hierdoor interacties kunnen optreden, zie diltiazem#interacties.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren schadelijk gebleken na orale toediening.

Farmacologisch effect: Gezien de goede absorptie en het ontbreken van een first-pass-effect bij anale toediening is een effect bij de foetus niet uit te sluiten. Er kan een continue spiegel ontstaan bij de moeder door langzame afgifte vanuit de crème of gel.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in kleine hoeveelheden.

Farmacologisch effect: Bij anale toediening kan een goede absorptie plaatsvinden en is er geen first-pass-effect. Door de langzame afgifte uit de crème of gel kan een continue spiegel ontstaan in het bloed van de moeder. Echter, op nadelige effecten bij de zuigeling is waarschijnlijk weinig kans.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij chronische anale fissuren is niet goed onderzocht of gebruik langer dan 12 weken zinvol is. De NHG-Standaard Rectaal bloedverlies (2017) adviseert verwijzing naar de tweedelijnszorg als de anale fissuur persisteert ondanks lokale medicamenteuze therapie.

Eigenschappen

Calciumantagonist die bij lokale toediening een verslappende werking heeft op de musculatuur van de anale sfincter. De werking bij een anale fissuur berust op een combinatie van verlaging van de interne sfincterspanning en vasodilatatie, waardoor de doorbloeding en genezing van de fissuur worden bevorderd. Werkingsduur: ca. 12 uur. Pijnverlichting treedt in het algemeen pas op na ca. 2 weken; het kan 6-12 weken duren tot de anale fissuur helemaal genezen is.

Kinetische gegevens

Resorptie Lokale absorptie kan optreden.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

diltiazem (bij anale fissuur) hoort bij de groep calciumantagonisten, overige.