Geneesmiddelenoverzicht calciumantagonisten, overige

Deze hoofdrubriek bevat 7 rubrieken:

calciumantagonisten, overige

Werking

Werkingsmechanisme

De calciumantagonisten diltiazem en verapamil remmen de langzame calciuminstroom:

 • in de hartspiervezels en gladde spieren van de vaatwand. Hierdoor relaxeert het spierweefsel met o.a. verwijding van de perifere en coronaire vaten als gevolg;
 • in de sinus- en AV-knoop. Hierdoor vertraagt de prikkelgeleiding in deze knopen.

Effect

 • daling van de bloeddruk;
 • inductie van een negatief-inotroop, negatief-chronotroop en negatief-dromotroop effect.

Meer informatie

Diltiazem en verapamil vallen onder de klasse IV-anti-aritmica.

Diltiazem werkt sterker vaatverwijdend dan verapamil en heeft geringere invloed op de AV-geleiding. Verapamil werkt vooral op het hart, met name op de pacemakercellen en de AV-geleiding. Verder heeft het een vaatverwijdende werking, zowel op de perifere vaten als bij coronaire spasmen.

Typerende bijwerkingen

De meeste bijwerkingen houden verband met verslapping van het gladde spierweefsel (o.a. in de perifere vaten).

Relatief frequent

 • duizeligheid;
 • blozen;
 • hoofdpijn;
 • hypotensie;
 • bradycardie;
 • geleidingsstoornissen (o.a. AV-geleiding);
 • perifeer oedeem;
 • gastro-oesofagale reflux;
 • obstipatie (met name bij verapamil).

Bij toepassing van diltiazem-crème zijn zelden hoofdpijn en duizeligheid gemeld; verder komen lokale huidreacties voor.

Meer informatie

Perifeer oedeem wordt niet veroorzaakt door vochtretentie, maar waarschijnlijk door een toegenomen hydrostatische druk in de lagere extremiteiten.

Toepasbaarheid

Over het gebruik bij ouderen staat meer informatie op: Calciumantagonisten (angina pectoris) en Calciumantagonisten (hypertensie) via ephorapp.nl.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

calciumantagonisten, overige vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen