diltiazem (bij anale fissuur)

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Diltiazemhydrochloride Vaselinecrème FNA (hydrochloride) Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Vaselinecrème (2 %)
Sterkte
20 mg/g

Basis: Vaselinecetomacrogolcrème FNA. Conserveermiddel: propyleenglycol (Cremor diltiazemi hydrochloridi vaselini 2% FNA).

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

diltiazem (bij anale fissuur) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De eerstekeusbehandeling van chronische anale fissuren is lokaal diltiazemvaselinecrème.

Indicaties

Chronische anale fissuur.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Chronische anale fissuur:

2×/dag aanbrengen op de fissuur en de huid rond en in de anus totdat de fissuur visueel is genezen of totdat er geen klachten meer zijn, gedurende max. 12 weken. Eventueel langer gebruiken indien chronische fissuren niet helemaal zijn genezen na 12 weken (zie ook de rubriek Waarschuwingen en Voorzorgen).

Na het aanbrengen goed de handen wassen of aanbrengen met behulp van een vingercondoom.

Bijwerkingen

Lichte irritatie van de huid rond de anus. Zelden hoofdpijn en duizeligheid (voorbijgaand), perianaal eczeem en lokale overgevoeligheidsreacties.

Interacties

Diltiazem is een substraat voor CYP3A4 en Pgp. Gelijktijdige gebruik met HCV-middelen (sterke irreversibele CYP3A4- en mogelijk ook Pgp-remmers) kan een eventuele diltiazemspiegel verhogen met meer kans op bijwerkingen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren schadelijk gebleken na orale toediening.

Farmacologisch effect: Gezien de goede absorptie en het ontbreken van een first-pass-effect bij anale toediening zijn nadelige effecten bij de foetus niet uit te sluiten. Er kan een continue spiegel ontstaan bij de moeder door langzame afgifte vanuit de crème.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in kleine hoeveelheden.

Farmacologisch effect: Gezien de goede absorptie en het ontbreken van een first-pass-effect bij anale toediening bij de moeder zijn nadelige effecten (bv. vasodilatatie) bij de zuigeling niet uit te sluiten. Er kan een continue spiegel ontstaan in het bloed van de moeder door langzame afgifte vanuit de crème.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij chronische anale fissuren is niet goed onderzocht of gebruik langer dan 12 weken zinvol is. Indien chronische fissuren niet helemaal zijn genezen zijn er geen (veiligheids)overwegingen om langer gebruik af te raden.

Eigenschappen

Calciumantagonist die bij lokale toediening een verslappende werking heeft op de musculatuur van de anale sfincter. De werking bij een anale fissuur berust op een combinatie van verlaging van de interne sfincterspanning en vasodilatatie, waardoor de doorbloeding en genezing van de fissuur worden bevorderd. Werkingsduur: ca. 12 uur. Pijnverlichting treedt in het algemeen pas op na ca. 2 weken; het kan 6-12 weken duren tot de anale fissuur helemaal genezen is.

Kinetische gegevens

Resorptie Lokale absorptie kan optreden.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

diltiazem (bij anale fissuur) hoort bij de groep calciumantagonisten, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links