Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Ditranol-Salicylzuur Collodium FNA XGVS Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Applicatievloeistof

Bevat per g: ditranol 30 mg en salicylzuur 250 mg. Bevat tevens: alcohol, ether en aceton.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Bij hand- en voetwratten kan in eerste instantie worden volstaan met een afwachtend beleid. Ongeveer de helft van de wratten verdwijnt spontaan binnen een jaar. Overweeg bij aanzienlijke hinder (pijn, irritatie of cosmetische klachten) tot behandeling over te gaan. Kies in samenspraak met (ouders van) de patiënt uit behandeling met salicylzuurzalf 40%, cryotherapie of een combinatiebehandeling van beide. Er is geen verschil in effectiviteit tussen de verschillende behandelingen voor zowel hand- als voetwratten.

Het is niet aangetoond dat toevoeging van ditranol de effectiviteit van salicylzuur verbetert. Het sterk irriterende effect van ditranol is een nadeel.

Indicaties

  • Wratten.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Oplossing is ontvlambaar; vermijd contact met open vuur.

Klap alles open Klap alles dicht

Wratten:

Volwassenen en kinderen ≥ 2 jaar:

Vóór het aanbrengen van de applicatievloeistof de wrat zo mogelijk 5 min in warm water weken en zorgvuldig afdrogen. De omringende huid beschermen met wat vaseline of een ringpleister. Hierna 1×/dag enkele druppels applicatievloeistof op de wrat aanbrengen en de vloeistof laten opdrogen. Dek eventueel de wrat af met een pleister. Na een week behandeling de huid in warm water weken en verweekte huid verwijderen, met een vijl, rasp of puimsteen. De behandeling voortzetten tot de wrat helemaal weg is, meestal een aantal weken tot drie maanden.

Bij te veel irritatie: indien de wrat erg pijnlijk wordt het aanbrengen van de aanstipvloeistof 1 of 2 dagen overslaan.

Toedieningsinformatie: niet toepassen op het gezicht, de genitaliën, in huidplooien, op slijmvliezen of nabij wondjes. Vermijd contact met de ogen en de mond (bv. via de handen); bij contact direct spoelen met water. Applicatie op de gezonde huid kan leiden tot huidulceratie en necrose; indien de applicatievloeistof of zalf op de gezonde huid komt, dit meteen afvegen en wassen met water en zeep.

Flesje voor gebruik omschudden.

Bijwerkingen

Branderig gevoel, jeuk, irritatie en roodheid van de behandelde plekken en de omringende huid. Pijnlijke wrat, m.n. bij stoten of aanraken.

Zelden overgevoeligheid.

Zwangerschap

Teratogenese: Salicylzuur: ervaring met het systemische gebruik van lage doses salicylaten (≤ 80 mg/dag) wijst niet op schadelijke effecten. Ditranol: zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens.

Farmacologisch effect: Bij lokale toepassing van de applicatievloeistof is tot 25% absorptie van salicylzuur mogelijk. De systemische blootstelling na lokaal gebruik van ditranol is laag.

Advies: Gebruik desondanks ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja (salicylzuur). Onbekend (ditranol).

Farmacologisch effect: De systemische blootstelling na lokale toepassing (op enkele kleine plaatselijke stukjes huidoppervlak) bij de moeder is laag waardoor nadelige effecten bij de zuigeling niet zijn te verwachten.

Advies: Kan kortdurend worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • wratten in het gezicht;
  • wratten op slijmvliezen;
  • genitale wratten;
  • wratten met afwijkend aspect (donker gekleurd, behaard);
  • moedervlekken, wijnvlekken;
  • rode, geïrriteerde of geïnfecteerde huid;
  • overgevoeligheid voor salicylaten.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet toepassen op het gezicht, de genitaliën, in huidplooien, op slijmvliezen of nabij wondjes. Vermijd contact met de ogen en de mond (bv. via de handen); bij contact direct spoelen met water. Applicatie op de gezonde huid kan leiden tot huidulceratie en necrose; indien de applicatievloeistof of zalf op de gezonde huid komt, dit meteen afvegen en wassen met water en zeep.

Paarse vlekken: ditranol kan irreversibele paarse vlekken geven op kleding, handdoeken en beddengoed. Ook kunnen huid, nagels en haren paarsbruin verkleuren; dit verdwijnt na stoppen van de behandeling binnen 1-2 weken vanzelf. Vlekken op sanitair en tegels (bij morsen) zijn te verwijderen door direct na het afwassen schoon te maken met een zacht schuurmiddel.

Bij aanwijzingen voor een overgevoeligheidsreactie de behandeling staken.

Kinderen: wees voorzichtig bij kinderen 2–4 jaar. De veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld bij kinderen jonger dan 2 jaar; gebruik bij hen wordt ontraden.

Eigenschappen

Ditranol heeft reducerende eigenschappen, zich uitend in het tegengaan van celgroei en celproliferatie; het remt de groei van wratten. Salicylzuur heeft een keratolytische werking en in hoge concentraties tevens een caustisch effect. Toediening bij wratten zorgt voor aantasting en geleidelijke loslating van het hyperkeratotische weefsel, door een directe invloed op de intercellulaire desmosomen van de wrat.