Geneesmiddelenoverzicht keratolytica

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

keratolytica

Werking

Werkingsmechanisme

Keratolytica

 • oxideren de disulfidebruggen in het keratine van het stratum corneum (benzoylperoxide);
 • beïnvloeden direct de intercellulaire adhesiestructuren (desmosomen) en verhinderen daarmee de adhesie tussen keratinocyten (salicylzuur ≥ 5%; bij hogere concentratie ≥ 17 % ontstaat tevens een caustisch effect);
 • verminderen de dichte structuur van de hoornlaag door hygroscopische en keratolytische eigenschappen (ureum).

Effect

Bij acne vulgaris

 • afname in vorming en omvang van comedonen.

Het keratolytische effect staat niet op de voorgrond bij acne vulgaris.

Meer details

Bij psoriasis en hyperkeratotische huidafwijkingen

 • afname van hyperkeratotische plaques;
 • bevordering loslaten huidschilfers;
 • bevordering doordringend vermogen van (vaseline)crème/zalf in de huid.

Bij wratten

 • verweking van de hoornlaag van de huid (keratolytisch effect);
 • aantasting en geleidelijke loslating hyperkeratotisch weefsel (m.n. caustisch effect).

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

 • huidirritatie zoals branderigheid, roodheid, jeuk, schilfering, erytheem;
 • Resorcinol: reversibele bruinverkleuring van de huid.

Minder frequent

 • Salicylzuur en resorcinol: systemische toxiciteit is gemeld. Zie verder onder Meer informatie.

Meer informatie

Resorcinolintoxicatie: er zijn enkele meldingen waarbij bij het gebruik van grote hoeveelheden resorcinol in hoge concentraties (40–50 %) o.a. zweten, duizeligheid, collaps, schildklierfunctiestoornissen, neurotoxiciteit en paarszwarte urineverkleuring optraden als gevolg van percutane absorptie [1,2]. Uit voorzorg niet langer dan enkele weken op grote huidoppervlakken gebruiken vanwege het risico op systemische toxiciteit.

Salicylaatintoxicatie: systemische bijwerkingen na gebruik van salicylzuur op grote huidoppervlakken, op beschadigde huid en/of onder occlusie is mogelijk, zoals hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, zweten, snellere ademhaling, oorsuizen, verwardheid. Kinderen zijn hier extra gevoelig voor.

Literatuur

 1. NVDV-Richtlijn Acneïforme dermatosen 2013.
 2. Aronson JK, et al. (eds). Meyler's side effects of drugs. 16th ed. Amsterdam: Elsevier, 2016.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

keratolytica vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties