Geneesmiddelenoverzicht keratolytica

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

keratolytica

Werking

Werkingsmechanisme

Keratolytica

 • oxideren de disulfidebruggen in het keratine van het stratum corneum (benzoylperoxide);
 • beïnvloeden direct de intercellulaire adhesiestructuren (desmosomen) en verhinderen daarmee de adhesie tussen keratinocyten (salicylzuur ≥ 5%; bij hogere concentratie ≥ 17 % ontstaat tevens een caustisch effect);

Effect

Bij acne vulgaris

 • afname in vorming en omvang van comedonen.

Het keratolytische effect staat niet op de voorgrond bij acne vulgaris.

Meer details

Bij psoriasis en hyperkeratotische huidafwijkingen

 • afname van hyperkeratotische plaques;
 • bevordering loslaten huidschilfers;
 • bevordering doordringend vermogen van (vaseline)crème/zalf in de huid.

Bij wratten

 • verweking van de hoornlaag van de huid (keratolytisch effect);
 • aantasting en geleidelijke loslating hyperkeratotisch weefsel (m.n. caustisch effect).

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

 • huidirritatie zoals branderigheid, roodheid, jeuk, schilfering, erytheem;
 • Resorcinol: reversibele bruinverkleuring van de huid.

Minder frequent

 • Salicylzuur en resorcinol: systemische toxiciteit is gemeld. Zie verder onder Meer informatie.

Meer informatie

Resorcinolintoxicatie: er zijn enkele meldingen waarbij bij het gebruik van grote hoeveelheden resorcinol in hoge concentraties (40–50 %) o.a. zweten, duizeligheid, collaps, schildklierfunctiestoornissen, neurotoxiciteit en paarszwarte urineverkleuring optraden als gevolg van percutane absorptie. Uit voorzorg niet langer dan enkele weken op grote huidoppervlakken gebruiken vanwege het risico op systemische toxiciteit.

Salicylaatintoxicatie: systemische bijwerkingen na gebruik van salicylzuur op grote huidoppervlakken, op beschadigde huid en/of onder occlusie is mogelijk, zoals hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, zweten, snellere ademhaling, oorsuizen, verwardheid. Kinderen zijn hier extra gevoelig voor.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

keratolytica vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen