Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Oxybuprocaïne Minims XGVS Bausch & Lomb

Toedieningsvorm
Oogdruppels
Sterkte
4 mg/ml
Verpakkingsvorm
0,5 ml

Oxybuprocaïne Monofree (hydrochloride) XGVS Théa Pharma bv

Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,4%)
Sterkte
4 mg/ml
Verpakkingsvorm
0,4 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

De toepassing van lokale anesthetica in oogdruppels dient te worden beperkt tot de kliniek of de spreekkamer. Oxybuprocaïne dient derhalve niet op recept aan de patiënt te worden afgeleverd.

Indicaties

  • Tonometrie, tonografie;
  • Anesthesie bij kleine operatieve ingrepen;
  • Verwijderen van corpora aliena uit de cornea en conjunctiva;
  • Proefpassen van contactlenzen.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Oppervlakte-anesthesie:

Volwassenen en kinderen

Eén of zonodig meer druppels per keer in de conjunctivaalzak.

Door dichtdrukken van de traanbuis of het gesloten houden van de ogen gedurende 3 minuten wordt de kans op systemische reacties verminderd en de lokale werkzaamheid bevorderd.

'Minims' en 'Monofree' bevatten geen conserveermiddel en zijn bestemd voor eenmalig gebruik.

Bijwerkingen

Lokaal: Gemeld zijn: oogklachten (licht branderig gevoel, pijn, wazig zicht), lichte beschadiging van het cornea-epitheel. Overgevoeligheidsreacties, anafylactische reactie of shock, allergische blefaritis.

Lokale anesthetica kunnen de trofische functie van de corneale zenuwuiteinden zodanig verstoren, dat ondraaglijke pijn ontstaat in een overigens ongevoelig hoornvlies (anesthesie dolorosa). Dit kan ten onrechte aanleiding zijn vaker te druppelen. Frequent en langdurig gebruik kunnen tevens irreversibele beschadiging van de cornea en vertraagde wondgenezing van het cornea-epitheel veroorzaken.

Zwangerschap

Oxybuprocaïne passeert de placenta.

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens.

Farmacologisch effect: gezien de lage systemische belasting bij gebruik van de oogdruppels en de eenmalige toediening worden geen nadelige effecten bij de foetus verwacht.

Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: gezien de lage systemische belasting bij gebruik van de oogdruppels en de eenmalige toediening wordengeen nadelige effecten bij de zuigeling verwacht.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor anesthetica uit de para-aminobenzoëzuurgroep.

Waarschuwingen en voorzorgen

De oogdruppels niet frequent en langdurig toepassen, niet systematisch toepassen bij het inzetten van contactlenzen.

Het gebruik dient tot de spreekkamer of de operatiekamer beperkt te blijven.

Vanwege de bacteriostatische werking moet, indien nodig, vóór het indruppelen kweekmateriaal worden afgenomen.

Eigenschappen

Lokaal anestheticum van het ester–type. Werking: binnen 15 s na indruppelen. Werkingsduur: 10–20 min.