lidocaïne (gel, aanstipvloeistof)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Dentinox suikervrij (hydrochloride) XGVS OTC Vemedia bv

Toedieningsvorm
Oplossing
Sterkte
3,8 mg/ml
Verpakkingsvorm
flacon 9 ml

Dynexan (hydrochloride) XGVS OTC Chemische Fabrik Kreussler en Co. GmbH

Toedieningsvorm
Gel voor oromucosaal gebruik
Sterkte
20 mg/g
Verpakkingsvorm
10 g

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride 1 mg/g.

Instillido (hydrochloride-monohydraat) XGVS Mediq Nederland BV

Toedieningsvorm
Gel
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
wegwerpspuit 11 ml

1 ml komt overeen met 18,9 mg lidocaïnehydrochloride.

Lidbree XGVS Gedeon Richter Benelux Sprl.

Toedieningsvorm
Gel voor intra-uterien gebruik
Sterkte
42 mg/ml
Verpakkingsvorm
wegwerpspuit 10 ml

Lidocaïne gel FNA Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Gel (hydrogel)
Sterkte
20 mg/ml

(Mucilago lidocaini hydrochloridi 2% FNA). De viscositeit van de gel bedraagt ca. 15.000 mPa.s.

Lidocaïne orale gel FNA (hydrochloride) XGVS OTC Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Orale gel (drank)
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
100 ml

(Mixtura lidocaini hydrochloridi 2% FNA). De viscositeit van de orale gel bedraagt ca. 1600 mPa.s.

Xylocaïne gel (hydrochloride, watervrij) Aspen Netherlands bv

Toedieningsvorm
Gel 'Catheterslijm'
Sterkte
20 mg/g
Verpakkingsvorm
30 g

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

lidocaïne (gel, aanstipvloeistof) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij gebruik van deze lidocaïnebevattende preparaten als spreekkamerutensiliën komen ze niet voor aparte vergoeding in aanmerking.

Bij aften kan in eerste instantie worden volstaan met een afwachtend beleid; aften zijn zelflimiterend. De aanpak bij (recidiverende) aften is gericht op symptoombestrijding. Overweeg bij problemen met eten, drinken of veel pijn door aften kortdurende pijnbestrijding met lidocaïne. Overweeg behandeling met lokale corticosteroïden alleen bij ernstige klachten die onvoldoende reageren op lidocaïne.

Indicaties

Lidocaïne-gel

 • Oppervlakte-anesthesie en als glijmiddel bij katheterisatie van de blaas zoals bij cystoscopie;
 • Oppervlakte-anesthesie van de tractus digestivus bij laryngoscopie, oesofagoscopie, gastroscopie, rectoscopie en bij inbrengen van sondes en katheters in de maag;
 • Oppervlakte-anesthesie rondom intubatie, bronchoscopie;
 • Als pijnbestrijding bij cystitis.

Gel voor intra-uterien gebruik

 • Lokale anesthesie tijdens cervicale en intra-uteriene procedures bij patiënten ≥ 15 jaar.

Orale gel FNA (drank)

 • Oppervlakte-anesthesie van de slokdarm, bijvoorbeeld bij het inbrengen van sondes;
 • Pijnlijke aandoeningen in de mond of de slokdarm, zoals aften (pijnlijke zweertjes in de mond).

Dentinox

 • Als hulpmiddel bij de behandeling van klachten bij het doorkomen van de eerste tanden.

Dynexan

 • Voor kortdurende symptomatische behandeling van pijn van het mondslijmvlies, tandvlees en de lippen bij volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar.

Gerelateerde informatie

Doseringen

De dosering varieert en is afhankelijk van het gebied dat moet worden verdoofd, de vasculariteit van de weefsels, de individuele tolerantie en de toegepaste techniek voor anesthesie. Pas de laagste dosering die leidt tot effectieve anesthesie toe, om hoge plasmaspiegels en ernstige bijwerkingen te voorkomen.

Klap alles open Klap alles dicht

Rectoscopie, endoscopie

Volwassenen

10–20 g of ml gel. Bij rectoscopie totaal max. 400 mg lidocaïne (20 g of ml gel).

Intubatie

Volwassenen

5 g gel, aangebracht op de tube.

Anesthesie van de urethra

Volwassenen

Bij de man: instilleren totdat een weerstand wordt gevoeld (na ca. 10 g of ml gel), gedurende enkele minuten een penisklem aanbrengen en nog eens 10 g of ml gel geven; bij cystoscopie en sonderen: penisklem gedurende 5–10 min, max. 40 g of ml gel. Voor (zelf-)katheterisatie is doorgaans 5–10 g of ml voldoende als glijmiddel.

Bij de vrouw: 5–20 g of ml gel; doorgaans 5–10 g of ml met kleine beetjes tegelijk indruppelen, voor cystoscopie en sondering wordt 10–20 g of ml gel aanbevolen . Wacht ten minste 5 minuten alvorens de ingreep te starten.

Symptomatische behandeling van cystitis

Volwassenen

10–20 g of ml gel 1×/dag gedurende een week, daarna herbeoordelen. Max. 1×/dag 20 ml of g.

Cervicale procedures

Volwassenen

Lidbree: breng 5 minuten voor aanvang van de procedure met de steriele applicator 2 tot 3 ml aan in een dikke laag op de portio (baarmoedermond), en 3 ml in het cervicale kanaal.

Intra-uteriene procedures

Volwassenen incl. ouderen; adolescenten ≥ 15 jaar en > 30 kg

Lidbree: breng met de steriele applicator 1 tot 2 ml aan op de anterieure lip van de portio (baarmoedermond), en 2 tot 3 ml in het cervicale kanaal. Wacht 2 minuten op het begin van effect aan de binnenste meatus. Breng 5 minuten voor de procedure de applicator in de baarmoederholte en breng 3 tot 5 ml in. Pas zo nodig (bv. bij ervaren ongemak bij nulliparae) de dosis aan naar een kleiner volume; de maximale intra-uteriene dosis is 10 ml.

Adolescenten vanaf 15 jaar

Lidbree: bij kinderen < 30 kg de dosis proportioneel verlagen. Maximaal eenmalig 1,2 ml intra-uteriene gel per 10 kg lichaamsgewicht (dus bv. max. 3,6 ml bij 30 kg lichaamsgewicht).

anesthesie

Volwassenen, speciale groepen

Instillido: Bij een verminderde nier- of leverfunctie, ouderen, zwakkeren (bv. patiënten met een acute ziekte), patiënten met sepsis: lager doseren, max. 2,9 mg lidocaïnehydrochloride/kg lichaamsgewicht.

Kinderen ≥ 2 jaar

Instillido: voor deze leeftijd zijn er geen specifieke doseringsadviezen; pas de dosis gel aan, aan de anatomie van de urethra van de patiënt. In het algemeen bij een leeftijd van 2–12 jaar max. 2,9 mg lidocaïnehydrochloride/kg lichaamsgewicht.

XylocaÏne katheterslijm: kinderen < 12 jaar max. 6 mg/kg lichaamsgewicht.

Pijnlijke aandoeningen in de mond, keel en/of slokdarm en bij pijnlijke aandoeningen aan de binnenkant van de mond, zoals aften

Volwassenen

Orale gel FNA: anesthesie van de slokdarm: 10–15 ml (200–300 mg), langzaam doorslikken. Bij pijn in de mond: 10 ml (200 mg) 3×/dag, de drank met kleine slokjes in de mond verspreiden en uitspugen, bij pijnlijke keel doorslikken. Na het doorslikken één uur wachten met eten en drinken. Bij aften volgens NHG-Behandelrichtlijn Aften 2020: volwassenen en kinderen ≥ 12 jaar max. 8×/dag de laesies aanstippen, bij veel klachten tijdens het eten kort daarvoor aanbrengen

Kinderen; aften: ≥ 6 jaar, en offlabel 6 maanden - 6 jaar

Orale gel FNA: Volgens het Kinderformularium van het NKFK: op slijmvliezen, max. 3–5 mg/kg lichaamsgewicht/dosis, max. 4×/dag. Bij kinderen ≤ 3 jaar en andere kinderen die het residu moeilijk kunnen uitspuwen, is het aangewezen om de viskeuze gel met een watje plaatselijk aan te brengen. Oudere kinderen kunnen, zo nodig, de gel doorslikken. Bij aften volgens NHG-Behandelrichtlijn Aften 2020: kinderen 6 maanden - 11 jaar max. 4×/dag aanstippen.

Pijn van het mondslijmvlies, tandvlees of de lippen

Volwassenen en adolescenten

Dynexan: een hoeveelheid gel ter grootte van een erwt (ca. 0,2 g gel = 4 mg) 4–8×/dag aanbrengen op de pijnlijke plekken. Max. 40 mg/dag. Na het aanbrengen 45 minuten wachten met eten en warm drinken met oog op verslikken, tongbeet en verbranding van de mond.

Kinderen vanaf 6 jaar

Dynexan: maximaal 4×/dag een hoeveelheid gel ter grootte van een erwt (ca. 0,2 g gel = 4 mg) aanbrengen op de pijnlijke plekken. Na het aanbrengen 45 minuten wachten met eten en warm drinken met oog op verslikken, tongbeet en verbranding van de mond.

Bij pijn bij doorkomende tandjes bij kleine kinderen

Kinderen met doorkomende tanden

Orale gel FNA: de orale gel 1,5× verdunnen met water en maximaal 4×/dag de pijnlijke plekken aanstippen met een wattenstaafje of penseeltje. Daarna 45 minuten wachten met het geven van eten of drinken.

Dentinox: 2–3 druppels met een wattenstaafje aanbrengen op de pijnlijke plaatsen van het tandvlees. Max. 4×/dag toepassen. De eerste 45 minuten na gebruik het kind niet laten eten of drinken.

Toediening: Dynexan na aanbrengen op de pijnlijke plekken voorzichtig inwrijven. Wanneer (partiële) gebitsprothesen of beugels worden gedragen kan een dunne laag gel op de door deze materialen aangedane plekken in de mond worden aangebracht.

Bijwerkingen

Het optreden van systemische reacties is afhankelijk van de serumconcentratie lidocaïne (afhankelijk van toedieningsplaats en dosis), toestand van de patiënt, leverfunctie, lichaamsgewicht en comorbiditeit (hartaandoeningen en hyperthyroïdie).

Na endotracheale intubatie: keelpijn.

Zelden: overgevoeligheidsreacties (in het ernstigste geval anafylactische shock). Als door snelle absorptie of overdosering hoge spiegels optreden: zie rubriek Overdosering.

Gemeld is methemoglobinemie.

Bij oromucosale toepassing zeer zelden: brandend gevoel oromucosaal, hypo-esthesie, smaakstoornis. Jeuk, gelokaliseerde urticaria, contacteczeem, andere huiduitslag. Lokale reactie, bv. zwelling, erytheem; pijn.

Bij de intra-uteriene gel: vergelijkbaar met placebo. Gemeld zijn misselijkheid. Duizeligheid, hoofdpijn. Maag-darmstoornissen.

Interacties

Wees terughoudend bij gelijktijdig gebruik van andere lokale anesthetica en de hieraan verwante antiaritmica aangezien de systemische toxische effecten additief zijn.

Bij gelijktijdig gebruik van klasse III-antiaritmica (bv. amiodaron) is toezicht en ECG-bewaking aangewezen, vanwege additieve effecten op het hart.

Geneesmiddelen die het hartminuutvolume en/of de hepatische bloedstroom verlagen(bv. metoprolol, propranolol en cimetidine) verlengen de halfwaardetijd van lidocaïne, met kans op accumulatie.

Combinatie met CYP3A4-remmers of CYP1A2-remmers (bv. erytromycine, fluvoxamine, amiodaron, cimetidine en ritonavir) kan de plasmaconcentratie van lidocaïne verhogen.

Bij oromucosaal gebruik van lidocaïne worden geen klinisch relevante interacties verwacht.

Zwangerschap

Lidocaïne passeert de placenta.

Teratogenese: Bij lokale toediening is de absorptie beperkt, zodat geen effect verwacht wordt.

Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, waarschijnlijk in geringe mate, gezien de geringe systemische blootstelling.

Advies: Kan worden gebruikt. Vermijd lidocaïne op en rondom de tepel.

Contra-indicaties

 • overgevoeligheid voor lokale anesthetica van het amidetype;
 • Dentinox: infecties, zweren en verwondingen in de mond.

Waarschuwingen en voorzorgen

Afhankelijk van de dosering en de plaats van toediening is voorzichtigheid geboden met de toediening van lidocaïne bij ouderen, patiënten in een slechte algemene conditie, epilepsie, hypotensie, hartritmestoornissen, hartfalen, bradycardie, geleidingsstoornissen of ernstig gestoorde lever- of nierfunctie.

Wees voorzichtig bij ernstig beschadigde slijmvliezen en/of ontsteking in het gebied waar de gel wordt toegepast, vanwege meer kans op systemische absorptie, met name in de bronchiaalboom.|Houd ook rekening met larynxoedeem.

Bij patiënten onder algehele anesthesie kunnen hogere plasmaconcentraties optreden. Patiënten bij bewustzijn slikken een groter deel van de dosis door, dat vervolgens grotendeels via 'first pass'-effect snel wordt gemetaboliseerd. Toepassing in de mondkeelholte kan het slikproces nadelig beïnvloeden en meer kans geven op aspiratie. Door verdoving van de tong of het mondslijmvlies neemt de kans op bijtwonden toe.

Wees voorzcihtig met gebruik als glijmiddel in de trachea bij intubatie, vanwege het risico van verkleving en vernauwing van het lumen.

Raadpleeg een (tand)arts als bij gebruik van de oromucosale gel de klachten meer dan twee dagen aanhouden en de oorzaak hiervan onbekend is.

Wees terughoudend bij porfyrie, omdat lidocaïne mogelijk porfyrinogeen is.

Pas de intra-uteriene gel uitsluitend cervicaal en intra-uterien toe; als per ongeluk intravasculair geïnjecteerd wordt, kunnen levensbedreigende embolische complicaties optreden, naast symptomen van lokale toxiciteit. Sluit als de toediening moeilijk verloopt perforatie van de baarmoeder(hals) uit door middel van o.a. echografie.

De intra-uteriene gel niet toepassen bij patiënten< 15 jaar, omdat dan toxische lidocaïne concentraties kunnen optreden.

Hulpstoffen

 • Butylhydroxytolueen in de intra-uteriene gel kan irritatie aan de slijmvliezen veroorzaken.
 • Parahydroxybenzoaten in sommige gels kunnen in zeldzame gevallen bronchospasmen veroorzaken.
 • Sorbitol in de oplossing kan de biologische beschikbaarheid van andere oraal toegediende geneesmiddelen beïnvloeden.

Overdosering

Meestal is er sprake van parenterale overdosering van lidocaïne, er zijn echter casussen van niet-parenterale overdosering, bij oraal, transfaryngeaal of transdermaal gebruik van lidocaïne.

Symptomen

Centrale zenuwstelsel: spraakstoornissen, duizeligheid, wazig zien en tremoren, gevolgd door sufheid, convulsies, bewusteloosheid en eventueel ademhalingsstilstand. Cardiovasculair: hypotensie, depressie van het myocard.

Therapie

Convulsies bestrijden (met bv. een benzodiazepine zoals diazepam i.v., bij volwassenen 0,15–0,25 mg/kg) en zorgdragen voor voldoende ventilatie (zuurstof, evt. kunstmatige beademing). Hypotensie behandelen met vocht + intraveneus β-sympathicomimeticum (bv. noradrenaline, adrenaline, dopamine, dobutamine). Bij bradycardie eventueel atropine. Bij hartstilstand cardiopulmonale reanimatie, adrenaline en eventueel een (tijdelijke) pacemaker. Optimale zuurstofvoorziening, beademing, ondersteuning van de bloedsomloop en behandeling van acidose zijn van belang.

Zie voor meer informatie over symptomen en behandeling de monografie op toxicologie.org/lidocaïne en/of vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Snel werkend lokaal anestheticum van het amidetype. Lidocaïne voorkomt het ontstaan en de geleiding van zenuwimpulsen en maakt daardoor de huid en slijmvliezen plaatselijk gevoelloos en verlicht pijn en jeuk. Bij hoge plasmaconcentraties kan lidocaïne de geleiding beïnvloeden van de prikkelgeleidende zenuwmembranen in de hersenen en de hartspier. Naast het lokaal anesthetisch effect, heeft lidocaïne in concentraties boven 0,5–20 mg/g, antibacteriële en antivirale eigenschappen.

De gel is geschikt voor de anesthesie van slijmvliezen, speciaal de urethra; hydroxypropylmethylcellulose is bovendien geschikt als glijmiddel. De werking van de gel is afhankelijk van de toedieningsplaats: binnen 5 min; werkingsduur: 20–30 min. De werking van de oplossing houdt 1–2 uur aan.

De intra-uteriene gel verandert van vloeibaar in gel bij lichaamstemperatuur. Werking: binnen 5 minuten, tot ten minste 30 minuten.

In concentraties van 1–4% induceert lidocaïne een concentratie-afhankelijke remming op de groei van een variëteit aan pathogenen die voorkomen in wondinfecties, zoals Enterococcus faecalis, E. coli, Pseudomonas aeruginosa en S. aureus. In concentraties van 2–4% remt lidocaïne de groei van een aantal isolaten van meticilline-resistente S. aureus (MRSA) en vancomycineresistente enterokokken (VRE).

Kinetische gegevens

Resorptie afhankelijk van dosis, duur en plaats van toediening; het grootst na intratracheale of bronchiale toediening.Snel na toediening op slijmvlies; laesies van het slijmvlies verhogen de absorptie. Vanuit het maag-darmkanaal komt vanwege het uitgebreid 'first pass'-effect weinig in de circulatie terecht. Passeert de bloed-hersenbarrière.
V d 1,5 l/kg.
Metabolisering voor 90–95%; in de lever via N-de-alkylering tot matig actieve metabolieten mono-ethylglycinexylidide (MEGX) en glycinexylidide (GX); de metabolieten zijn beide vergelijkbaar, maar minder sterk werkzaam dan lidocaïne. Ze worden gehydrolyseerd tot 2,6-xylidine, dat wordt omgezet in geconjugeerd 4-hydroxy-2,6-xylidine.
Eliminatie 70–80% in de urine voornamelijk als conjugaat van 4-hydroxy-2,6-xylidine; 5–10% onveranderd.
T 1/2el 90–120 min (lidocaïne); 2 uur (MEGX); 10 uur (GX). Bij leveraandoeningen kan de halfwaardetijd met een factor 2 of meer toenemen.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

lidocaïne (gel, aanstipvloeistof) hoort bij de groep anesthetica, lokaal, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links