pramocaïne/​zinkoxide

Samenstelling

Nestosyl XGVSOTC Remark Pharma

Toedieningsvorm
Hydrofobe crème
Verpakkingsvorm
15 g, 30 g

Bevat per g: pramocaïne(hydrochloride) 10 mg, zinkoxide 100 mg. Bevat tevens: arachideolie (pinda-olie), soja-lecithine en wolvet. Conserveermiddelen: 8-hydroxychinoline en benzalkoniumbromide.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

pramocaïne/​zinkoxide vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De Commissie wijst erop dat pramocaïne, evenals lidocaïne, praktisch geen aanleiding geeft tot (kruis)overgevoeligheid.

Indicaties

  • Verlichting van plaatselijke kortdurende jeuk;
  • Insectenbeten;
  • Oppervlakkige schaafwonden;
  • Oppervlakkige snijwonden.

Dosering

Niet aanbrengen op slijmvliezen. Vermijd langdurige toepassing op grote huidoppervlakken.

Klap alles open Klap alles dicht

Kortdurende jeuk, insectenbeten:

Volwassenen en kinderen

Enige malen per dag een dunne laag crème aanbrengen.

Oppervlakkige schaaf- en snijwonden:

Volwassenen en kinderen

2–3 ×/dag een dikke laag crème op de beschadigde huid aanbrengen, zo nodig afdekken met verbandgaas of een pleister.

Bijwerkingen

Huidklachten zoals irritatie en contactallergie.

Zwangerschap

Pramocaïne passeert de placenta.
Teratogenese:Pramocaïne en zinkoxide worden door de huid niet of nauwelijks geresorbeerd.
Advies: Er zijn onvoldoende gegevens om een advies te kunnen geven.

Lactatie

Overgang in moedermelk: Onbekend. Pramocaïne en zinkoxide worden door de huid niet of nauwelijks geresorbeerd. Detecteerbare hoeveelheden in de moedermelk zijn daardoor onwaarschijnlijk.
Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.
Overig: Bij toepassing op de borst, de huid rondom de tepel vóór de voeding goed schoonmaken.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet toepassen bij bekende overgevoeligheid voor pinda of soja-lecithine. Het in de crème aanwezige wolvet kan contacteczeem of andere huidreacties veroorzaken.

Eigenschappen

Pramocaïne is een lokaal anestheticum en heeft een jeuk- en pijnstillende werking. Zinkoxide heeft een dekkend, verkoelend en zwak adstringerend effect.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

pramocaïne/zinkoxide hoort bij de groep anesthetica, lokaal, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links