Geneesmiddelenoverzicht 5-alfa-reductaseremmers

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Meer informatie over mictieklachten bij mannen. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

5-alfa-reductaseremmers

Werking

Werkingsmechanisme

5-α-reductaseremmers:

  • remmen het intracellulaire enzym 5-α-reductase. Hierdoor wordt in de prostaat de omzetting van testosteron in dihydrotestosteron geremd. Aanwezigheid van dihydrotestosteron is een voorwaarde voor het ontstaan van hyperplasie van het prostaatepitheel. Als gevolg van deze remmende werking neemt het volume van de prostaat af.

Effect

  • verbetering van de urinestroom door afname van het volume van de prostaat bij benigne prostaathyperplasie: Een gunstig effect op de mictieklachten is beperkt en pas na twee tot zes maanden therapie merkbaar;
  • verkleint alleen bij relatief grote prostaten (> 40 ml) het risico van acute urineretentie en de noodzaak operatief in te grijpen.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

  • verminderde libido en erectiestoornis;
  • retrograde ejaculatie, anejaculatie en verminderd volume van het ejaculaat 1.

Minder frequent:

  • depressieve stemming;
  • gynaecomastie 1 2;
  • pijn in de testes.

Meer informatie

5-α-reductaseremmers reduceren de plasmaconcentratie van het prostaat specifiek antigeen (PSA), dat bij prostaatkanker verhoogd kan zijn, met circa 50%. De PSA–waarde dient daarom vóór aanvang van, en met regelmaat tijdens de behandeling te worden bepaald 1.

Blootstelling aan deze middelen tijdens de zwangerschap (van de partner van de patiënt) kan, zowel door opname door de huid als via sperma, mogelijk leiden tot een abnormale ontwikkeling van een mannelijk foetus.

Toepasbaarheid

Over het gebruik bij ouderen staat meer informatie op 5–α–reductaseremmers op ephorapp.nl.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

5-alfa-reductaseremmers vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen