Geneesmiddelenoverzicht ACE-remmer met calciumantagonist

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

ACE-remmer met calciumantagonist

Werking

Werkingsmechanisme

Deze groep bevat de combinatie ACE-remmer met calciumantagonist.

ACE-remmers:

  • remmen het 'angiotensine converting enzyme', het enzym dat angiotensine I (AT I) omzet in angiotensine II (AT II). Hierdoor nemen de plasmarenine-activiteit (door vermindering van de negatieve terugkoppeling naar de secretie van renine) en de ACE-activiteit toe. De aldosteronsecretie neemt hierdoor af.
  • remmen de inactivering van bradykinine. Toename van bradykinine zou mede een rol kunnen spelen bij de werking van de ACE-remmer.

Calciumantagonisten:

  • remmen de langzame calciuminstroom in de hartspiervezels en gladde spieren van de vaatwand. Hierdoor relaxeert het spierweefsel met o.a. als gevolg verwijding van de perifere en coronaire vaten;
  • remmen de langzame calciuminstroom in de sinus-en AV-knoop. Hierdoor vertragen zij de prikkelgeleiding in de sinus- en AV-knoop (verapamil);
  • verminderen de afgifte van stikstofmonoxide (NO) uit het vasculaire endotheel (amlodipine, lercanidipine).

Effect

  • daling van de bloeddruk.

Typerende bijwerkingen

Zie, vanwege de diversiteit binnen deze groep, voor de bijwerkingen de afzonderlijke groepsteksten:

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

ACE-remmer met calciumantagonist vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties