ACE-remmer met diureticum

Werking

Werkingsmechanisme

Deze groep bevat de combinatie ACE-remmer met thiazide.

ACE-remmers (enalapril, fosinopril, lisinopril, perindopril, quinapril, ramipril):

  • remmen het 'angiotensine converting enzyme', het enzym dat angiotensine I (AT I) omzet in angiotensine II (AT II). Hierdoor nemen de plasmarenine-activiteit – door vermindering van de negatieve terugkoppeling naar de secretie van renine – en de ACE-activiteit toe. De aldosteronsecretie neemt hierdoor af.
  • remmen de inactivering van bradykinine. Toename van bradykinine zou mede een rol kunnen spelen bij de werking van de ACE-remmer.

Thiaziden (hydrochloorthiazide, indapamide) blokkeren het Na+/2Cl--cotransport in de distale tubulus. Hierdoor:

  • remt de passieve terugresorptie van natrium- (en chloride)-ionen en water; en verhoogt daarmee het aanbod aan natriumionen in de distale tubulus en de corticale verzamelbuis.

  • bevordert de uitscheiding van kalium door de activering van het Na+/K+-countertransport (door verhoogd aanbod natriumionen);

  • bevordert de uitscheiding van magnesium (door verhoogd aanbod natriumionen; onbekend mechanisme);

  • remt de uitscheiding van calcium (door verhoogd aanbod natriumionen; onbekend mechanisme).

Effect

  • daling van de bloeddruk.

Typerende bijwerkingen

Zie, vanwege de diversiteit binnen deze groep, voor de bijwerkingen de afzonderlijke groepsteksten:

ACE-remmers kunnen hyperkaliëmie veroorzaken, terwijl thiazidediuretica hypokaliëmie kunnen veroorzaken.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

ACE-remmer met diureticum vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties