Geneesmiddelenoverzicht androgenen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Meer informatie over chronische nierschade. Meer informatie over Osteoporose. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

androgenen

Werking

Werkingsmechanisme

Androgenen binden aan de nucleaire androgeenreceptor en activeren deze. Hierdoor wordt de synthese van specifieke eiwitten geïnduceerd.

Androgenen

 • zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en handhaving van de secundaire geslachtskenmerken van de man en diens seksuele functies;
 • bevorderen de eiwitsynthese en remmen de eiwitafbraak (anabole werking).

Effect

Verbetering van de symptomen van testosterondeficiëntie door:

 • toename botmineraaldichtheid;
 • afname hoeveelheid lichaamsvet;
 • toename spiermassa;
 • stimulering erytropoëse;
 • gunstig effect op de stemming, het libido en de erectiele functie.

Meer informatie

Het belangrijkste endogene androgene hormoon is testosteron. Het wordt gevormd in de Leydig-cellen van de testes en in mindere mate in de bijnieren. Een belangrijke actieve metaboliet van testosteron is het dihydrotestosteron (DHT).

Anabole steroïden (waaronder nandrolon) zijn synthetische steroïden, afgeleid van het endogene testosteron, die met behoud (of versterking) van hun eiwit-anabole werking verzwakte androgene eigenschappen bezitten.

Nandrolon bindt zich aan de androgeenreceptor met een affiniteit welke tussen die van dihydrotestosteron en testosteron ligt. In hoge doses stimuleert het de hematopoëse.

Typerende bijwerkingen

Vooral bij hoge doses of langdurige toediening:

 • seksuele overstimulatie met priapisme;
 • remming spermatogenese;
 • gynaecomastie;
 • prostaathyperplasie;
 • (verergering) van slaapapneu;
 • polycytemie;
 • vochtretentie, oedeem, verergering van hypertensie;
 • veranderd lipidenprofiel (daling HDL-cholesterol);
 • verminderde glucosetolerantie;
 • levertoxiciteit.

Meer informatie

Seksuele functie: Androgenen verhogen het libido, wat vaak een gewenst effect is. Soms kan ernstig priapisme voorkomen. In hoge doses onderdrukken androgenen de secretie van gonadotrofinen, en remmen daarmee de endogene testiculaire functie. Dit resulteert in een verlaagd endogeen testosteron en verminderde spermatogenese.

Gynaecomastie kan ontstaan door gebruik van hoge doses androgenen die worden omgezet in oestrogenen, zoals testosteron zelf.

Prostaat: Androgenen kunnen de progressie van subklinisch prostaatkanker en benigne prostaathyperplasie versnellen.

Levertoxiciteit komt vooral voor bij gebruik van 17-α-alkylgesubstitueerde verbindingen; echter in voldoende hoge doses kunnen ook andere androgenen en anabole steroïden de leverfunctie beschadigen. Levertumoren zijn zelden gemeld.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

androgenen vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen