Geneesmiddelenoverzicht ARB's met diureticum

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

ARB's met diureticum

Werking

Werkingsmechanisme

Deze groep bevat de combinatie ARB met thiazide.

Angiotensinereceptorblokkers (ARB's):

  • grijpen evenals de ACE-remmers in op het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS), maar dan op een andere plaats. ARB's blokkeren selectief de angiotensine II-receptor (type I). Hierdoor remmen ze de werking van angiotensine II met als gevolg een remming van de aldosteronsecretie.

Thiaziden blokkeren het Na+/2Cl--cotransport in de distale tubulus. Hierdoor:

  • remt de passieve terugresorptie van natrium (en chloride)-ionen en water; verhoogt daarmee het aanbod aan natriumionen in de distale tubulus en de corticale verzamelbuis;

  • bevordert de uitscheiding van kalium door de activering van het Na+/K+-countertransport (door verhoogd aanbod natriumionen);

  • bevordert de uitscheiding van magnesium (door verhoogd aanbod natriumionen; onbekend mechanisme);

  • remt de uitscheiding van calcium (door verhoogd aanbod natriumionen; onbekend mechanisme).

Effect

  • Daling van de bloeddruk.

Typerende bijwerkingen

Zie, vanwege de diversiteit binnen deze groep, voor de bijwerkingen de afzonderlijke groepsteksten:

ARB's kunnen hyperkaliëmie veroorzaken, terwijl thiazidediuretica hypokaliëmie kunnen veroorzaken.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

ARB's met diureticum vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties