Geneesmiddelenoverzicht aromataseremmers

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Meer informatie over fertiliteitsbehandeling. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

aromataseremmers

Werking

Werkingsmechanisme

Aromataseremmers:

 • remmen selectief, competitief (anastrozol, letrozol) óf irreversibel (exemestaan) het enzym aromatase in de perifere weefsels. Hierdoor neemt de vorming van oestrogenen (estradiol, estron) uit androgene precursors (androsteendion en testosteron) af.

Effect

 • remming van de groei van oestrogeenreceptor-positieve tumoren;
 • regressie van oestrogeenreceptor-positieve tumoren.

Meer informatie

Aromataseremmers remmen in perifere weefsels de omzetting van androsteendion en testosteron in respectievelijk estron en estradiol door het enzym aromatase. Aromatase bevindt zich in 60–70% van de mammacarcinomen. Anastrozol en letrozol zijn niet-steroïde aromataseremmers, exemestaan is een steroïde aromataseremmer. Anastrozol, exemestaan en letrozol zijn selectieve aromataseremmers, waarbij gelijktijdige behandeling met hydrocortison niet nodig is. Aromataseremmers worden toegepast bij de behandeling van operatief verwijderbare hormoongevoelige borstkanker (adjuvant gebruik) en de behandeling van niet meer operatief verwijderbare en/of gemetastaseerde hormoongevoelige borstkanker.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

 • opvliegers;
 • hoofdpijn;
 • osteoporose, soms leidend tot fracturen;
 • artralgie en carpaal tunnel syndroom;
 • alopecia;
 • hypercholesterolemie (anastrozol en exemestaan);
 • hypertensie (letrozol);
 • psychische bijwerkingen: stemmingsstoornissen/depressie (anastrozol en exemestaan), angst (letrozol);
 • vaginaal bloedverlies.

Minder frequent:

 • cardiovasculaire bijwerkingen: ischemische hartziekten, veneuze trombo-embolie, arteriële trombose;
 • hepatitis;
 • oogklachten: cataract (anastrozol en letrozol), oogirritatie (exemestaan) en stoornis van het gezichtsvermogen;
 • endometriumcarcinoom (anastrozol).

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

aromataseremmers vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties