Geneesmiddelenoverzicht cholinesteraseremmers, kwaternaire ammoniumbasen

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

cholinesteraseremmers, kwaternaire ammoniumbasen

Werking

Deze groep bestaat uit cholinesteraseremmers, quaternaire ammoniumbasen en uit de combinatie van deze met een anticholinergicum.

Werkingsmechanisme

Cholinesteraseremmer, quaternaire ammoniumbase

 • remt reversibel cholinesterase, en alleen in het perifere zenuwstelsel. Deze remming leidt tot ophoping van acetylcholine bij de motorische eindplaat en bij andere cholinerge synapsen. Hierdoor wordt het effect van acetylcholine op de muscarine- en nicotinereceptoren verlengd en versterkt.

Anticholinergicum

 • remt de werking van acetylcholine door competitieve blokkade van de muscarinereceptoren.

Effect

Cholinesteraseremmer, quaternaire ammoniumbase

 • verlicht de spierzwakte en herstelt gedurende enige tijd de normale spierfunctie;
 • gaat het effect van spierrelaxantia kortdurend tegen (neostigmine).

Anticholinergicum

 • vermindert de bradycardie, overmatige speekselvloed en andere muscarinerge effecten van neostigmine.

Meer informatie

Quaternaire ammoniumverbindingen passeren in normale dosering niet of nauwelijks de bloed-hersenbarrière.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent (cholinesteraseremmer, quaternaire ammoniumbase)

 • maag-darmstoornissen, zoals misselijkheid, braken, diarree, maagkrampen;
 • bradycardie;
 • zweten;
 • speekselvloed;
 • tranenvloed;
 • spierspasmen;
 • miose.

Minder frequent (cholinesteraseremmer, quaternaire ammoniumbase)

 • huiduitslag.

Typerende bijwerkingen van het anticholinergicum: zie deze rubriek bij Parasympathicolytica, overige.

Meer informatie

Als gevolg van het versterkte farmacologische effect van endogeen acetylcholine op de muscarine- en nicotinereceptoren kunnen door cholinesteraseremmers, quaternaire ammoniumbasen hoofdzakelijk perifeer, cholinerge bijwerkingen optreden, die dosisafhankelijk zijn 1. De meeste patiënten ontwikkelen na verloop van tijd tolerantie tegen deze muscarinerge effecten 2. Bij gebruik van relatief hoge doses kan het nodig zijn om het muscarine-effect te onderdrukken met glycopyrronium, atropine of andere anticholinerge agonisten.

Distigmine en pyridostigmine worden toegepast als bromidezout; hun gebruik kan gepaard gaan met een aan bromide gerelateerde huiduitslag 1.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

cholinesteraseremmers, kwaternaire ammoniumbasen vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Bronnen