Geneesmiddelenoverzicht corticosteroïden, nasaal

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

corticosteroïden, nasaal

Werking

Werkingsmechanisme

Nasale corticosteroïden grijpen aan op diverse stadia van (allergische) ontstekingsprocessen in het neusslijmvlies. Ze:

  • remmen de accumulatie en influx van ontstekingscellen in de ontstoken nasale mucosa;
  • remmen de afgifte van ontstekingsmediatoren en cytokinen door ontstekingscellen;
  • verminderen de gevoeligheid van weefselreceptoren voor ontstekings- en vasoactieve mediatoren.

Effect

  • Onderdrukking en remming van (allergische) ontstekingsreacties in het neusslijmvlies. Hierdoor verminderen allergische neusklachten zoals congestie, niezen, jeuk en rinorroe.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent (m.n. in het begin en meestal voorbijgaand)

  • irritatie en droogheid van het neusslijmvlies;
  • lichte neusbloeding;
  • hoofdpijn.

Minder frequent

  • verandering in reuk en/of smaak;
  • zeer zelden neusseptumperforatie.

Meer informatie

Een neusseptumperforatie treedt zeer zelden op; het risico op neusseptumperforatie kan worden verminderd door van het neusseptum af te sprayen, om bloederige wondjes die kunnen leiden tot een neusseptumperforatie, te voorkomen. Van het neusseptum af sprayen kan bereikt worden door met de linkerhand in het rechterneusgat te sprayen en vice versa.

Systemische effecten komen nauwelijks voor. Het risico neemt wel toe bij gelijktijdig gebruik van inhalatie- of cutane corticosteroïden. Groeiremming bij kinderen is alleen gemeld bij langdurig gebruik van doseringen boven de maximale therapeutische dosis.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

corticosteroïden, nasaal vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen