Geneesmiddelenoverzicht diuretica, combinatiepreparaten

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

diuretica, combinatiepreparaten

Werking

Werkingsmechanisme

Deze groep bevat preparaten die een kaliumsparend - en een thiazide-diureticum combineren.

Kaliumsparende diuretica (amiloride, triamtereen):

  • blokkeren de natriumkanalen in de corticale verzamelbuis. Hierdoor remmen zij het actieve Na+/2Cl_/K+/NH4+-cotransport, zonder tussenkomst van aldosteron. Het gevolg is een remming van de uitwisseling van natriumionen in tubulusvloeistof tegen kalium-en waterstofionen uit de cellen van de corticale verzamelbuis.

Thiaziden blokkeren het Na+/2Cl--cotransport in de distale tubulus. Hierdoor:

  • remt de passieve terugresorptie van natrium– (en chloride)-ionen en water; en verhoogt daarmee het aanbod aan natriumionen in de distale tubulus en de corticale verzamelbuis.

  • bevordert de uitscheiding van kalium door de activering van het Na+/K+-countertransport (door verhoogd aanbod natriumionen);

  • bevordert de uitscheiding van magnesium (door verhoogd aanbod natriumionen; onbekend mechanisme);

  • remt de uitscheiding van calcium (door verhoogd aanbod natriumionen; onbekend mechanisme).

Effect

  • daling van de bloeddruk;

  • kaliumsparend effect (amiloride, triamtereen);

  • gering diuretisch effect met lichte vermindering van oedeem.

Typerende bijwerkingen

Zie voor meer groepsspecifieke bijwerkingen de afzonderlijke groepsteksten:

Kaliumsparende diuretica kunnen hyperkaliëmie veroorzaken, terwijl thiazide-diuretica hypokaliëmie kunnen veroorzaken.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

diuretica, combinatiepreparaten vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties