Geneesmiddelenoverzicht galzuurbindende harsen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

galzuurbindende harsen

Werking

Werkingsmechanisme

 • Galzuurbindende harsen vormen een onoplosbaar complex met galzuren in de darm door chloride-anionen uit te wisselen tegen galzuren.
 • Hierdoor onderbreken zij de enterohepatische kringloop.
 • De uitscheiding van dit complex met de feces, stimuleert in de lever de omzetting van cholesterol in galzuren.
 • Als gevolg hiervan neemt het aantal LDL-receptoren in de lever toe.

Effect

 • daling van het LDL-cholesterolgehalte.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

 • maag-darmstoornissen: obstipatie (soms diarree), flatulentie, dyspepsie, buikpijn, misselijkheid, braken;
 • toename serum-triglyceridengehalte.

Minder frequent:

 • bijwerkingen passend bij tekorten aan in vet-oplosbare vitaminen (bij langdurig gebruik van hoge doses): bloedingen (vitamine K-tekort), osteoporose (vitamine D-tekort);
 • intestinale obstructie.

Meer informatie

Galzuurbindende harsen worden oraal toegediend en worden niet in het bloed opgenomen. De bijwerkingen zijn daarom met name van gastro-intestinale aard.

Literatuur:

 1. Aronson JK, et al. (eds). Meyler's side effects of drugs. 16th ed. Amsterdam: Elsevier, 2016.
 2. Brunton LL, et al. (eds). Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 12th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

galzuurbindende harsen vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties