Geneesmiddelenoverzicht galzuurbindende harsen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

galzuurbindende harsen

Werking

Werkingsmechanisme

  • Galzuurbindende harsen vormen een onoplosbaar complex met galzuren in de darm door chloride-anionen uit te wisselen tegen galzuren;
  • Hierdoor onderbreken zij de enterohepatische kringloop;
  • De uitscheiding van dit complex met de feces, stimuleert in de lever de omzetting van cholesterol in galzuren;
  • Als gevolg hiervan neemt het aantal LDL-receptoren in de lever toe.

Effect

  • daling van het LDL-cholesterolgehalte.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

  • maag-darmstoornissen: obstipatie (soms diarree), flatulentie, dyspepsie, buikpijn, misselijkheid, braken;
  • toename serum-triglyceridengehalte.

Minder frequent

  • bijwerkingen passend bij tekorten aan in vet-oplosbare vitaminen (bij langdurig gebruik van hoge doses): bloedingen (vitamine K-tekort), osteoporose (vitamine D-tekort);
  • intestinale obstructie.

Meer informatie

Galzuurbindende harsen worden oraal toegediend en worden niet in het bloed opgenomen. De bijwerkingen zijn daarom met name van gastro-intestinale aard.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

galzuurbindende harsen vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen