Geneesmiddelenoverzicht glycosiden

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

glycosiden

Werking

Werkingsmechanisme

Het hartglycoside digoxine:

  • verbetert de gevoeligheid van de baroreceptor. Hierdoor neemt de vagale tonus toe en wordt de sympathicus geremd;
  • bindt reversibel aan Na+-K+-ATP-ase op het sarcolemma. Hierdoor wordt de binding van ATP aan Na+-K+-ATP-ase voorkomen. De intracellulaire Na+-concentratie neemt toe, waardoor er meer Na+ beschikbaar is voor uitwisseling met Ca2+ (dat wordt opgeslagen in het sarcoplasmatisch reticulum). Hierdoor komt bij elke actiepotentiaal een grotere hoeveelheid Ca2+ beschikbaar.

Effect

Bij atriumfibrilleren met een hoge hartfrequentie:

  • daling van de hartfrequentie (negatief-chronotroop);
  • remming van de AV-geleiding, verlenging van de refractaire periode van de AV-knoop (negatief-dromotroop).

Bij hartfalen:

  • versterking van de contractiekracht van het hart (positief-inotroop). Hierdoor worden het slagvolume en het hartminuutvolume vergroot; de hartfrequentie neemt af, de verhoogde centraal-veneuze druk daalt en het vergrote hart wordt kleiner.

Typerende bijwerkingen

Omdat deze ‘groep’ uit één geneesmiddel bestaat, zie voor de bijwerkingen de geneesmiddeltekst.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

glycosiden vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties