Geneesmiddelenoverzicht H2-antagonisten

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

H2-antagonisten

Werking

Werkingsmechanisme

H2-antagonisten:

 • blokkeren reversibel de histamine (H2)-receptoren van pariëtale cellen in de maag;
 • remmen voornamelijk de basale (nachtelijke) maagzuursecretie.

Effect

 • bescherming van het duodenum- en maagslijmvlies tegen irriterende agentia zoals NSAID's en/of maagzuur;
 • vermindering van ernstige klachten van zuurbranden;
 • regressie van duodenum- en/of maagulcera.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

 • hoofdpijn;
 • duizeligheid;
 • moeheid;
 • spierpijn;
 • obstipatie;
 • diarree.

Minder frequent:

 • centrale bijwerkingen (met name bij ouderen of bij i.v.-toediening), zoals verwardheid, delier, hallucinaties, spraakstoornis;
 • bloeddyscrasieën, zoals trombocytopenie;
 • hypergastrinemie;
 • infecties, zoals pneumonie of C. difficile-infectie;
 • langdurig gebruik: vitamine B12-deficiëntie;
 • na snelle i.v.-toediening: bradycardie, hypotensie en ritmestoornissen.

Meer informatie

Verhoging van de pH in de maag kan leiden tot een verminderde bescherming tegen pathogene micro-organismen en verder inactivatie van pepsine. waardoor opname van vitamine B12 verminderd is.

Hypergastrinemie kan leiden tot rebound-effecten.

 1. Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 12th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.
 2. Aronson JK, et al. (eds). Meyler's side effects of drugs. 16th ed. Amsterdam: Elsevier, 2016.
 3. NHG-standaard Maagklachten (derde herziening). Huisarts Wet 2013; 56: 2-28.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Indicaties

Vergelijken

H2-antagonisten vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.