Geneesmiddelenoverzicht kationenwisselaars

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Meer informatie over chronische nierschade. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

kationenwisselaars

Werking

Werkingsmechanisme

Kationenwisselaars:

 • verhogen de uitwisseling van kaliumionen tegen respectievelijk calciumionen (bij calciumpolystyreensulfonaat) en natriumionen (bij natriumpolystyreensulfonaat) in het maag-darmkanaal. Hierdoor neemt de uitscheiding van kalium toe.

Effect

 • daling van de plasma-kaliumspiegel.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

 • hypokaliëmie, hypomagnesiëmie;
 • hypernatriëmie (natriumpolystyreensulfonaat), hypercalciëmie (calciumpolystyreensulfonaat);
 • hypocalciëmie (natriumpolystyreensulfonaat);
 • maag-darmklachten (misselijkheid, braken, obstipatie welke soms leidt tot obstructie);
 • anorexie.

Minder frequent:

 • ulcera in het maag-darmkanaal;
 • gastro-intestinale ischemie, ischemische colitis, necrose in de dunne darm, colonnecrose; bij deze aandoeningen kan darmperforatie optreden;
 • bij neonaten: gastro-intestinale bezoar ('maagbal'; in maag of darm ontstane obstruerende, samengebalde massa van onverteerde stoffen).

Meer informatie

Er is een toegenomen kans op intestinale ulcera en necrose bij uremie en bij kritisch zieke patiënten (vnl. IC-patiënten). Indien ulcera of necrose optreden kan in afgenomen biopsiemateriaal regelmatig afzetting van natriumpolystyreensulfonaat (als paarse, scherpe irregulaire kristallen) worden gezien. Bij combinatie van calciumpolystyreensulfonaat met sorbitol (oraal en rectale toediening) is meer kans op necrose van het colon.

Literatuur:

 1. Brunton LL, et al. (eds). Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 13th ed. New York: McGraw-Hill, 2017.
 2. Aronson JK, et al. (eds). Meyler's side effects of drugs. 16th ed. Amsterdam: Elsevier, 2016.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Indicaties

Vergelijken

kationenwisselaars vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.