Geneesmiddelenoverzicht MAO-B-remmers

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Meer informatie over ziekte van Parkinson. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

MAO-B-remmers

Werking

Werkingsmechanisme

MAO-B-remmers

  • remmen selectief het enzym monoamineoxidase-B. Hierdoor wordt de afbraak van dopamine geremd en daarmee de dopamineconcentratie verhoogd.

Effect

In het vroege stadium van de ziekte van Parkinson is er een beperkt symptomatisch effect:

  • het vermindert de motorische fluctuaties, waardoor het moment van starten met levodopa uitgesteld kan worden.

In het latere stadium bij responsfluctuaties op levodopa:

  • versterkt het de werking van levodopa: toename van zowel werking als werkingsduur;
  • geeft het een toename van de on-tijd zonder (hinderlijke) dyskinesie.

Meer informatie

Er is onvoldoende bewijs voor neuroprotectieve eigenschappen van MAO-B remmers bij gebruik aan het begin van de behandeling; het gunstige effect van toevoeging van MAO-B remmers tijdens levodopa-behandeling van parkinsonpatiënten met motorische fluctuaties lijkt vergelijkbaar met dat van entacapon.

Typerende bijwerkingen

Versterking van de bijwerkingen van levodopa

  • dyskinesieën;
  • misselijkheid;
  • orthostatische hypotensie;
  • hallucinaties, verwarring, levendige dromen;
  • stoornissen in de impulsbeheersing, zoals pathologisch gokgedrag, hyperseksualiteit, dwangmatig winkelen en compulsief eetgedrag.

Meer informatie

De typerende bijwerkingen van de MAO-B-remmers betreffen een versterking van de bijwerkingen van levodopa/decarboxylaseremmer en zijn dus dezelfde bijwerkingen. Deze bijwerkingen kunnen worden verminderd door verlaging van de levodopadosis.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

MAO-B-remmers vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen