Geneesmiddelenoverzicht MAO-B-remmers

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Meer informatie over ziekte van Parkinson. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

MAO-B-remmers

Werking

Werkingsmechanisme

MAO-B-remmers:

 • remmen selectief het enzym monoamineoxidase-B. Hierdoor wordt de afbraak van dopamine geremd en daarmee de dopamineconcentratie verhoogd.

Effect

In het vroege stadium van de ziekte van Parkinson is er een beperkt symptomatisch effect:

 • het vermindert de motorische fluctuaties;
 • het stelt het moment van starten met levodopa uit.

In het latere stadium bij responsfluctuaties op levodopa:

 • versterkt het de werking van levodopa: toename van zowel werking als werkingsduur;
 • geeft het een toename van de on-tijd zonder (hinderlijke) dyskinesie.

Meer informatie

Er is onvoldoende bewijs voor neuroprotectieve eigenschappen van MAO-B remmers bij gebruik aan het begin van de behandeling; het gunstige effect van toevoeging van MAO-B remmers tijdens levodopa-behandeling van parkinsonpatiënten met motorische fluctuaties lijkt vergelijkbaar met dat van entacapon.

Typerende bijwerkingen

Versterking van de bijwerkingen van levodopa:

 • dyskinesieën;
 • misselijkheid;
 • orthostatische hypotensie;
 • hallucinaties, verwarring, levendige dromen;
 • stoornissen in de impulsbeheersing, zoals pathologisch gokgedrag, hyperseksualiteit, dwangmatig winkelen en compulsief eetgedrag.

Meer informatie

De typerende bijwerkingen van de MAO-B-remmers betreffen een versterking van de bijwerkingen van levodopa/decarboxylaseremmer en zijn dus dezelfde bijwerkingen. Deze bijwerkingen kunnen worden verminderd door verlaging van de levodopadosis

Literatuur

 1. Brunton LL, et al. (eds). Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 12th ed. New York: McGraw-Hill, 20
 2. Aronson JK, et al. (eds). Meyler's side effects of drugs. 16th ed. Amsterdam: Elsevier, 2016.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Indicaties

Vergelijken

MAO-B-remmers vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.