Geneesmiddelenoverzicht topo-isomerase I-remmers

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

topo-isomerase I-remmers

Werking

Werkingsmechanisme

Topo-isomerase I-remmers:

  • binden aan het topo-isomerase I-DNA complex. Hierdoor treedt een stabilisatie op van dit complex en kunnen (reversibele) enkelstrengs DNA-breuken (veroorzaakt door topo-isomerase I) niet meer teniet worden gedaan. Hierdoor hopen enkelstrengs DNA-breuken zich op met als gevolg het optreden van (irreversibele) dubbelstrengs DNA-breuken. Dit resulteert in celbeschadiging en celdood.

Effect

  • remming van de groei van tumoren;
  • regressie van tumoren.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

  • beenmergtoxiciteit: met name neutropenie, maar ook anemie en trombocytopenie;
  • gastro-intestinale bijwerkingen: misselijkheid, braken, mucositis/stomatitis, diarree (ernstiger bij irinotecan), obstipatie;
  • acuut cholinergisch syndroom (bij zowel liposomaal als niet-liposomaal irinotecan) met vroegtijdige diarree en symptomen zoals zweten, buikkramp, hypotensie, tranenvloed, miose en speekselvloed;
  • (ernstige) infecties;
  • koorts;
  • alopecia.

Meer informatie

Neutropenie is een belangrijke, dosislimiterende bijwerking van topo-isomerase I-remmers. Daarnaast kan ernstige diarree, vooral bij irinotecan, een reden zijn om af te zien van een dosisverhoging. In het geval van topotecan geldt dit met name bij patiënten met hematologische maligniteiten.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

topo-isomerase I-remmers vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Bronnen