Bij een urineweginfectie wordt primair onderscheid gemaakt tussen een cystitis (blaasontsteking) en een urineweginfectie met tekenen van weefselinvasie, ook wel urineweginfectie met systemische symptomen genoemd. Daarna volgt een onderscheid op basis van patiëntkenmerken; bv. op geslacht, leeftijd en op wel of niet behoren tot een risicogroep. Acute prostatitis, pyelonefritis en urosepsis zijn urineweginfecties met tekenen van weefselinvasie.

Voor de behandeling van urineweginfecties zijn vier algemene standaardadviezen vastgesteld en voor iedere vorm een apart stappenplan voor volwassenen en kinderen ≥ 12 jaar, en voor kinderen < 12 jaar.